Yrkeshögskolan Novia erbjuder intressanta och aktuella utbildningar 2024  

23.10.2023
Pressmeddelande Ansökan
2023_kvinnlig studerande

Kom och studera vid Novia!

Bachelor- och Masterstudier på svenska, ansökan pågår 13-27.3.2024 och ansökan görs via studieinfo.fi

Hos oss trivs våra studerande!  Novia är den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland verksam i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad med över 5000 studerande. Novia erbjuder högklassig arbetslivsförankrad utbildning och våra studerandeföreningar erbjuder ett rikt studieliv för sina medlemmar. På Novia får du vänner för livet och skapar din egen framtid. 

Hösten 2024 blir det kickoff för en ny utbildning byggmästare (YH) i Vasa, dagstudier. Samma utbildning erbjuds också vid Campus Raseborg.

Bekanta dig med våra studerandeberättelser här. 

Bioekonomi

Företagsekonomi


Hälsa och välfärd

      Högre YH/Master (du behöver två års arbetserfarenhet efter din YH-examen)

Konst och kultur


Teknik och sjöfart

 

 

Vad är skillnaden på dag- eller flerformsstudier?

Du kan avlägga yrkeshögskoleexamen antingen genom att studera heltid sk. dagstudier eller deltid sk. flerformsstudier. Dagstudier arrangeras i regel vardagar kl. 8-17. Närundervisning kombineras med nätundervisning, grupp- och projektarbeten, självständigt arbete och praktikperioder. Flerformsutbildning gör det möjligt att kombinera arbete med studier. Närundervisningens andel är mindre än i dagstudier. Närundervisning arrangeras beroende på utbildning dagtid, kvällstid, under veckoslut eller som intensivperioder.

Aktivt studieliv vid Novia

Novium är studerandekåren för alla studerande vid Novia. Novium utbildar tutorer, sköter om intressebevakning på både nationellt och lokalt plan. Novium utser studeranderepresentanter för interna och externa samarbetsorgan samt bevakar studerandes rättigheter och arbetar för rättvis behandling. Noviums hemsida.

Intresserad av att studera på engelska?                                               

Läs mera om våra engelska utbildningar här. Bachelor and Master Degree Programmes ansökan 3-17.1.2024

 

Master Degree utbildningar på engelska hittar du här.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803