Examensstuderande  
Medarbetare
Campus
Institutioner
5000
350
5
5

Novia har fem moderna campus

Institutionerna vid Yrkeshögskolan Novia

 • Institutionen för teknik och sjöfart 
 • Institutionen för hälsa och välfärd 
 • Institutionen för företagsekonomi 
 • Institutionen för konst och kultur 
 • Institutionen för bioekonomi  

 

Svenska ansökan 2022

Yrkeshögskolan Novia erbjuder

 • examensinriktade dagstudier och flerformstudier på svenska - Bachelorexamen
 • examensinriktade dagstudier och flerformstudier på engelska - Bachelor Degree
 • examensinriktad högre yrkeshögskoleexamen på svenska och engelska - Masterexamen
 • fortbildning, Öppna YH och specialiseringsutbildning

 

 

Vi utbildar inom följande områden

 • Bioekonomi

 • Företagsekonomi

 • Hälsa och välfärd

 • Konst och kultur

 • Teknik och sjöfart

Vid Novia kan du få följande YH-examen - Bachelorexamen

Agrolog (YH), Barnmorska (YH), Bildkonstnär (YH), Bioanalytiker (YH), Byggmästare (YH), Estenom (YH), Formgivare (YH),  Hälsovårdare (YH), Ingenjör (YH), Musiker (YH), Musikpedagog (YH), Röntgenskötare (YH), Scenkonstpedagog (YH), Sjukskötare (YH), Sjökapten (YH), Skogsbruksingenjör (YH), Socionom (YH), Tradenom (YH) 

Vid Novia kan du få följande högre YH-examen - Masterexamen

Agrolog (högre YH), Barnmorska (högre YH), Bioanalytiker (högre YH), Formgivare (högre YH), Hortonom (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Ingenjör (högre YH), Röntgenskötare (högre YH), Sjukskötare (högre YH), Sjökapten (högre YH), Socionom (högre YH), Tradenom (högre YH) 

Bakgrund

Huvuduppgiften för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi är att upprätthålla Yrkeshögskolan Novia, som bildats genom att sammanföra Svenska yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Sydväst 1.8.2008. Novia har utbildningsverksamhet längs med kusten i städerna Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad.

Ägande av Yrkehögskolan Novia

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, ägarandel 75 % 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk), ägarandel 12,5 % 
Utbildningsstiftelsen Sydväst,  ägarandel 12,5 % 

Koncernen Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 

Jakobstads Konstersal Ab, ägarandel 100 %
Aboa Mare Ab, ägarandel 70 %
Giga Mare Ab, ägarandel 20 %
Edunova Ab, ägarandel 50 %

Jakobstads Konsertsal Ab

Styrelsen består av styrelseordförande Örjan Andersson, Kaj-Gustaf Bergh och sekreterare Anne Ekstrand.

VD Håkan Omars. 

Aboa Mare Ab

Styrelsen består av styrelseordförande Örjan Andersson, Anna Henriksson och Kristian Blomqvist. 

VD Riku Anttila

GigaMare Ab

Styrelsen består av styrelseordförande Walden H. Tantuico, viceordförande Örjan Andersson, Anthony Shibley och Elisa B. Ullakonoja.

VD Jari M. Ullakonoja.

Edunova Ab

Bolaget erbjuder fortbildningstjänster och stöd för kompetensutveckling samt tjänster inom internationell rekrytering, integrationsutbildning och rekryutbildningar.
Edunova Ab styrelsen består av styrelseordförande Ulrica Karp, viceordförande Martin Norrgård, Örjan Andersson, Anne Levonen och Stefan Malm.

VD Max Hagström

Söker du en expert?

Söker du en expert för bakgrundsarbe eller vill du intervjua någon expert för en artikel? Ta kontakt, vi hjälper dig att hitta rätt person.

 

För media

Kommunikationsverksamheten vid  Novia hjälper journalister och massmedier med att hitta rätt kontaktperson, få bildmaterial och information om vad som just nu sker inom högskolan. Ta kontakt med kommunikationschef Jenny Svartsjö eller informatör Caroline Lång.

 

NCU-auditerad

Yrkeshögskolan Novia har blivit godkänd av det Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU som svarar för utvärderingen av högskolor i Finland. Rådet för utvärdering av högskolorna godkände Novia i auditeringen i januari 2019 och därmed beviljades högskolan den nationella kvalitetsstämpeln för sex år. 

Läs mer om kvalitet.

image 35