Utbildningsutbud per område 2018

Är du nyfiken på Novia? Novia erbjuder ett mångsidigt utbildningsutbud. Högskolan erbjuder examensinriktade studier på svenska och engelska, Bachelor- och Masternivå. Våra alumner är eftertraktade på arbetsmarknaden! Ansökan 14-28.3.

Bioekonomi

Företagsekonomi

Kultur

Sjöfart

Skönhetsbranschen

Social- och hälsovård

Teknik

Turism

 

Rätten till ändringar i utbildningsutbudet 2018 förbehålles. Det kan i undantagsfall innebära att en utbildning inte inleds, om den har för få sökande.

 

*om Undervisnings- och kulturministeriet beviljar utbildningen till Novia samt om utbildningen inleds nationellt