Bachelor- och Masterstudier på svenska, ansökan 15-30.3.2023 


Bioekonomi

Företagsekonomi

Hälsa och välfärd

Högre YH/Master (du behöver två års arbetserfarenhet efter din YH-examen)

Konst och kultur

Teknik och sjöfart

 

Vill du studera vid Novia?

Hos oss trivs våra studerande!

Novia är den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland verksam i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia erbjuder högklassig arbetslivsförankrad utbildning och våra studerandeföreningar erbjuder ett rikt studieliv för sina medlemmar. Här får du vänner för livet och här skapar du din egen framtid!

Intresserad av Bachelor eller Master Degree på engelska?

Läs mera om engelska utbildningar här.


Välkommen till Novia!

Aktivt studieliv vid Novia

Novium är studerandekåren för alla studerande vid Novia. Novium utbildar tutorer och sköter om intressebevakning på både nationellt och lokalt plan. Novium utser studeranderepresentanter för interna och externa samarbetsorgan. Novium bevakar studerandes rättigheter och arbetar för att alla ska bli rättvist behandlade. Besök Noviums hemsida för mera information.


Studerandeföreningar vid Novia

Studerandeföreningar finns på varje campus och deras främsta uppgift är att ordna aktiviteter och höja trivseln. Många av föreningarna har egna, ändamålsenliga utrymmen och ordnar aktiviteter som bl.a. sitzer, exkursioner och motionsevenemang.

Högre YH - Master Degree

Högre YH - Master Degree (du behöver två års arbetserfarenhet efter din YH-examen)