ANSÖKAN OCH STUDIER | STUDERANDEBERÄTTELSER | ALUMNER BERÄTTAR | TRÄFFA OSS | SÖK VIA STUDIEINFO


Varmt välkommen till Novia. Välj nedan det enligt det utbildningsområde som du är intresserad av eller den ort där du vill studera.
Utbildningar på engelska Bachelor Degree Programmes och Master Degree Programmes.

Utbildningsutbud Bachelor- och Masterstudier


 
Rätten till ändringar i utbildningsutbudet 2023 förbehålles. Det kan i undantagsfall innebära att en utbildning inte inleds, om den har för få sökande.

 

*om Undervisnings- och kulturministeriet beviljar utbildningen till Novia samt om utbildningen inleds nationellt