Bachelor- och Masterstudier på engelska ansökan 4-18.1.2023 

Bioeconomy

Business

Health and Welfare

Arts and Humanities

Technology and Seafaring

 

Bachelor- och Masterstudier på svenska ansökan 15-30.3.2023 

Bioekonomi

Företagsekonomi

Hälsa och välfärd

Högre YH/Master (du behöver två års arbetserfarenhet efter din YH-examen)

Konst och kultur

Teknik och sjöfart

 

 

Vill du studera på engelska?

Ta del av vårt engelska utbud här. Ansökan 4-18.1.2023.