Bachelor- och Masterstudier på svenska, ansökan 15-30.3.2023 


Bioekonomi

Företagsekonomi

Hälsa och välfärd

Högre YH/Master (du behöver två års arbetserfarenhet efter din YH-examen)

Konst och kultur

Teknik och sjöfart

 

 

Vill du studera vid Novia?

Hos oss trivs våra studerande!

Yrkeshögskolan Novia är den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland verksam i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia erbjuder högklassig arbetslivsförankrad utbildning och våra studerandeföreningar erbjuder ett rikt studieliv för sina medlemmar. Här får du vänner för livet.

Välkommen till Novia!