Mål

Brinner du för teater? Då kan scenkonsten vara något för dig. Det här är en utbildning som ger dig en bred insyn i teaterbranschen – som scenkonstpedagog har du koll på vad som händer i kulisserna. Du kan välja mellan att jobba konstnärligt som regissör eller skådespelare för tillämpad teater, eller fokusera på pedagogiska processer som utbildning, fortbildning, personlighetsutveckling och konfliktlösning. Samtidigt som vi lägger stor vikt vid ensemblearbete kan du utveckla din personliga konstnärliga identitet och profil. Här kan du spränga gränserna mellan konstarterna via egna projekt tillsammans med musikstuderande eller studerande inom de visuella konstarterna.

Utbildningens innehåll

Hos oss får du utveckla ditt eget kroppsliga uttryck. I utbildningen ingår kurser i röst, rörelse, improvisation, skådespelarträning, nutidsteater, regi och dramapedagogik, men även teoretiska kurser som teater- och dramahistoria, dramadidaktik och företagsamhet. Dessutom kan vi erbjuda specialkurser i mask, clown, fysisk teater och scenteknik. Det du gör under kurserna resulterar varje studieår i ett eller flera scenframställningsprojekt. Praktik kan göras vid professionella teatrar, vid amatörteatrar, i skolor, i drama- eller teaterklubbar, på kulturinstitutioner, inom radio-och tv-produktioner samt via studier vid någon av våra internationella partnerhögskolor. I studierna ingår även 60 studiepoäng pedagogikstudier som ger dig behörighet att undervisa inom den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsväsendet. Via praktik och valfria kurser har du möjlighet att skapa en personlig inriktning på till exempel skådespel, dramapedagogik eller musikteater.

Studiernas uppbyggnad
 • grundstudier
 • yrkesstudier
 • valfria studier
 • praktik
 • examensarbete

Under första året fokuserar vi på grundutbildning i teaterkonst och de pedagogiska grundstudierna.

Andra året handlar om fördjupad grundutbildning i teaterkonst och dess möjligheter i samband med dramapedagogik. På höstterminen det tredje året gör du din yrkespraktik i Finland eller utomlands. Under vårterminen ägnar vi oss åt ytterligare fördjupning inom teaterkonsten. Under det fjärde året kan du gå specialkurser i dramapedagogik och teaterkonst, och en stor del av året ägnas åt examensarbetet.

Scenkonst rekvisita

Scenkonstpedagog (YH)

 • Utbildningsområde: Konst och kultur
 • Omfattning: 4 år 240 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Jakobstad
 • Ansökningstid: 11-25.3.2025

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

scrollatelefon

Scenkonstpedagogerna på instagram

Novia på instagram.

Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom utbildningen.

 

Scenkonst ovning4

Examensarbete

Ett examensarbete inom scenkonst kan vara ett eget utvecklingsarbete eller ett beställningsarbete för en teater, skola eller organisation. Examensarbetet består av en konstnärlig del och en skriftlig del. Den konstnärliga delen kan vara ett regi- eller skådespelaruppdrag, utveckling och ledarskap för ett dramaprojekt, en koreografi eller en performans.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan du studera vidare till exempel på utbildningsprogrammet i skådespelarkonst vid Teaterhögskolan/Konstuniversitetet i Helsingfors (MA 120 sp) eller utomlands till exempel på East 15 Acting School in London som är en del av University of Essex. Du kan även söka in till den finskspråkiga magisterutbildningen för teaterpedagogik vid Teaterhögskolan/Konstuniversitetet (MA 120 sp).

 

Besök Campus Allegro

Vill du komma och hälsa på oss på Campus Allegro för att få en uppfattning om stället och studierna? Vi tar emot både enskilda peroner och grupper – när som helst! Ta kontakt med Marcus Söderström, Marcus.Soderstrom@novia.fi , vi skräddarsyr ett besökspaket!

Karriärmöjligheter

Som scenkonstpedagog har du en bred kompetens som är efterfrågad på kulturfältet. Du kan jobba på professionella teatrar, amatörteatrar eller inom fria teatergrupper och olika institutioner. Många scenkonstpedagoger jobbar med skådespeleri eller regi inom tillämpad teater, med publikarbete, teaterpedagogik eller som programledare inom radio och tv. Men det kan också handla om konstnärlig utveckling av kulturella evenemang, museijobb eller personalutveckling inom företag. Scenkonstpedagoger kan även jobba inom kommunala konstutbildningar och konstskolor eller med dramaprojekt i skolor eller inom det sociala området.

Internationell verksamhet

Vill du se världen? Vi har flera partnerskolor och deltar i europeiska utbytesprogram, bland annat Erasmus, och våra studerande har fina möjligheter att studera utomlands. Du kan åka som utbytesstuderande en termin eller ett läsår, eller göra din praktik utomlands. Vi rekommenderar att du i så fall åker utomlands under det tredje studieåret. Våra studerande har också möjlighet att delta i internationella workshoppar och projekt.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisnings- och examensspråket är svenska. Har du annat skolbildningsspråk än svenska genomför du ett språkprov i samband med urvalsprovet.

Samarbete med andra aktörer

Våra samarbetspartners:

 • Wasa Teater
 • Vaasan Kaupunginteatteri
 • Teaterhögskolan i Helsingfors
 • Unga Scenkompaniet
 • Jakobstads gymnasium
 • Grundskolorna i Jakobstadsregionen
 • Svenska Österbottens Ungdomsförbund
 • Wava-institutet i Jakobstad
 • Barnkulturnätverket i Österbotten, BARK
 • FinFami
 • Engelska klubben i Jakobstad
 • Rexit-Festivalen i Helsingfors
 • LOT-Theater, Braunschweig
 • World Children Theatre Festival i Lingen, Tyskland

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan du studera vidare till exempel på utbildningsprogrammet i skådespelarkonst vid Teaterhögskolan/Konstuniversitetet i Helsingfors (MA 120 sp) eller utomlands till exempel på East 15 Acting School in London som är en del av University of Essex. Du kan även söka in till den finskspråkiga magisterutbildningen för teaterpedagogik vid Teaterhögskolan/Konstuniversitetet (MA 120 sp).

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Studerandeberättelse

Karriärmöjligheter

Som scenkonstpedagog har du en bred kompetens som är efterfrågad på kulturfältet. Du kan jobba på professionella teatrar, amatörteatrar eller inom fria teatergrupper och olika institutioner. Många scenkonstpedagoger jobbar med skådespeleri eller regi inom tillämpad teater, med publikarbete, teaterpedagogik eller som programledare inom radio och tv. Men det kan också handla om konstnärlig utveckling av kulturella evenemang, museijobb eller personalutveckling inom företag. Scenkonstpedagoger kan även jobba inom kommunala konstutbildningar och konstskolor eller med dramaprojekt i skolor eller inom det sociala området.

 

Läroplansansvarig
IdaMariaRak

Ida-Maria Rak

Lektor

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.