Du kan också bli hälsovårdare (YH) i Vasa, läs mer om den utbildningen genom att klicka på namnet. 

Har du en utbildning sedan tidigare som sjuksköterska, barnmorska eller förstavårdare och vill vidareutbilda dig till hälsovårdare? Då är vår flerformsutbildning något för dig!

Mål

Om du är intresserad av att arbeta med människor, är intresserad av hälsa och förebyggande av sjukdomar, så kan hälsovårdaryrke vara någonting för dig! Hälsovårdaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Som hälsovårdare arbetar man med människor i olika åldersgrupper och livssituationer på ett självständigt sätt. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja människans hälsa. Inom studierna får du studera människan ur olika syn; människans utveckling, hälsa och hälsofrämjande arbete, mentala hälsan och sjukdomar. Du studerar ämnen som t.ex. vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, och handledd praktik.

Hälsovårdarutbildningen ger både hälsovårdar- och sjukskötarbehörighet.

Studierna består av:

Studierna består av:

 • Grundstudier, 27 sp
 • Yrkesstudier, 107 sp
 • Praktik, 83 sp
 • Examensarbete, 20 sp

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen hälsovårdare (YH), omfattar 240 studiepoäng och tar normalt 4 år. Utbildningen ger även sjukskötarexamen (YH).

Läroplanen för hälsovårdare är uppbyggd så att kompetenserna för sjukskötarbehörighet fås under de tre första åren och kompetenserna för hälsovårdarbehörighet fås till största delen under det tredje och fjärde året av studierna.

Hälsovårdarens arbete grundar sig på hälsovetenskap och hälsofrämjande vårdvetenskap med stöd av kunskaper i folkhälsovetenskap och biomedicinsk vetenskap. Hälsovårdarstudier innefattar både teoretiska studier och handledd praktik.

två studerande vård

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

Grundstudier, 27 sp
Yrkesstudier, 107 sp
Praktik, 83 sp
Examensarbete, 20 sp
 

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen hälsovårdare (YH), omfattar 240 studiepoäng och tar normalt 4 år. Utbildningen ger även sjukskötarexamen (YH).

Läroplanen för hälsovårdare är uppbyggd så att kompetenserna för sjukskötarbehörighet fås under de tre första åren och kompetenserna för hälsovårdarbehörighet fås till största delen under det tredje och fjärde året av studierna.

Hälsovårdarens arbete grundar sig på hälsovetenskap och hälsofrämjande vårdvetenskap med stöd av kunskaper i folkhälsovetenskap och biomedicinsk vetenskap. Hälsovårdarstudier innefattar både teoretiska studier och handledd praktik.

Utbildningens innehåll

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Hälsovetenskap, hälsofrämjande vårdvetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer och arbetslivsförankrade projekt. Handledd praktik ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 3-8 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna/praktik utgör ungefär hälften av studierna.

Hälsovårdare (YH)

 • Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
 • Omfattning: 4 år 240 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Åbo
 • Ansökningstid:

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

scrollatelefon

Novia på sociala medier

Vi finns på sociala medier. Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom utbildningen.

halsovardare

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och kan bli en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet skall utgå från friska eller sjuka enskilda personer och/eller gruppers behov eller problem, alternativt evidensbaserad vård eller undervisning i hälsovård för enskilda personer och mindre grupper vid vårdinrättningar eller ute i samhället

Examensarbetet kan bestå av externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara en undersökning, ett utvecklingsarbete, en plan eller en produkt.

Inom utbildningen till hälsovårdare görs också ett utvecklingsarbete, som omfattar 5 sp.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

 

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU. Efter utbildningen är hälsovårdaren sakkunnig inom hälsovårdsarbete och kan planera, dokumentera, förverkliga, leda och utveckla hälsovården, både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper. Hälsovårdaren arbetar med alla åldersgrupper och i olika verksamhetsmiljöer, t.ex. vid hälsocentraler, inom hemsjukvård och tredje eller privata sektorn. Hälsovårdaren har förmåga att utföra ett hälsofrämjande och mångkulturellt vårdarbete som synliggörs av ett etiskt-vårdvetenskapligt och evidensbaserat synsätt som sätter patienten i fokus.

Hälsovårdaren arbetar inom rådgivningsarbete med familjer som väntar barn och med familjer som har barn under sex år. Efter examen kan du även arbeta inom skolhälsovård, företagshälsovård, hemvård eller olika organisationer, inom olika skolnings- och projektuppgifter eller som egenföretagare.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

studera en kortare eller längre tid vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
utföra praktik utomlands
delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande
Utbildningen är med i flera nätverk inom Norden, Europa. Dessutom har utbildningen samarbete med ett flertal högskolor och universitet både i Norden och i övriga Europa.

Heminternationalisering sker i den egna yrkeshögskolan genom att studerande deltar i internationell verksamhet med deltagare från utländska samarbetshögskolor.

Genom att bli internationell tutor och ta hand om utländska studerande kan man öka interkulturell kompetens och vara internationellt aktiv under hela studietiden.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisnings- och examensspråket är svenska. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Under praktiken behöver man kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kolleger på deras modersmål. Goda kunskaper i det andra inhemska språket rekommenderas.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen har samarbete med olika aktörer inom Egentliga Finlands välfärdsområde, både gällande examensarbete, utvecklingsprojekt och praktik.

Möjlighet till fortsatta studier

 Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet, både i Finland och utomlands. Novia erbjuder två masterutbildningar inom företagsekonomi.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är hälsovårdare och sjukskötare ett legitimerat yrke. Efter genomförd och godkänd utbildning beviljar det nationella tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård, Valvira, innehavaren av hälsovårdare (YH)- och sjukskötare (YH)-examen rätt att utöva yrket hälsovårdare och yrket sjukskötare. Examen omfattas av Artikel 31, bilaga V.2 i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2005/36/EC och direktiv 2013/55/EU om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Karriärmöjligheter

Hälsovårdaren arbetar inom rådgivningsarbete med familjer som väntar barn och med familjer som har barn under sex år. Efter examen kan du även arbeta inom skolhälsovård, företagshälsovård, hemvård eller olika organisationer, inom olika skolnings- och projektuppgifter eller som egenföretagare.

 

Utbildningsledare
Jaana Sofia Tengstrom

Jaana-Sofia Tengström

Lektor i vård

Ansök till hälsovårdare!

Ansök till utbildningen på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.