Har du en YH-utbildning sedan tidigare som sjukskötare, barnmorska eller förstavårdare och vill vidareutbilda dig till hälsovårdare i Vasa eller Åbo? Då är detta utbildningen för dig.

Du kan också studera till hälsovårdare (YH) genom dagstudier i Vasa eller Åbo.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar 240 studiepoäng, varav tidigare avlagda studier inom ramen för YH-examen som innefattar sjukskötarkompetens tillgodoräknas, så att du avlägger 60-72 sp för hälsovårdarexamen.

De teoretiska studiernas omfattning är 32 sp och praktik inom hälsovårdarens olika arbetsområden omfattar 28 sp.

De teoretiska studierna består av följande kurser:

 • Utgångspunkter för hälsovårdararbete på grupp, individ och samhällsnivå, 2 sp
 • Hälsofrämjande metoder inom hälsovårdararbetet, 4 sp
 • Hälsovårdararbete med familjen som väntar barn, 5 sp
 • Hälsovårdararbete med barnfamiljen, 5 sp
 • Hälsovårdararbete med skolbarn, unga och deras familjer, 4 sp
 • Hälsovårdararbete med arbetsföra och äldre, 5 sp
 • Hälsofrämjande färdigheter och expertkunskap, 2 sp (där den nationella fördjupade kursen i vaccinationskunskap ingår)
 • Utvecklingsarbete i hälsovård, 5 sp

Om studerande inte har avlagt den nationella kursen grunderna i vaccinationskunskap, 2 sp under tidigare sjukskötarstudier, så läses denna under hälsovårdarutbildningen.

Examensarbetet omfattar 20 sp, varav examensarbete och mognadsprov utgör 15 sp och utvecklingsarbetet 5 sp. Om utvecklingsarbetet i hälsovård kan bygga vidare på tidigare utfört examensarbete (inom ramen för tidigare vårdutbildning) görs endast ett utvecklingsarbete på 5 sp.

Praktikperioderna görs inom:

 • Mödrahälsovård, 6 sp
 • Barnhälsovård, 6 sp
 • Skol- och studerandehälsovård, 6 sp
 • Arbetsföras hälsovård (företagshälsovård), 6 sp
 • Fördjupad praktik inom valbar hälsovårdskontext, 4 sp
Studiernas uppbyggnad

Utbildningen genomförs huvudsakligen som virtuella studier och innehåller både föreläsningar och självstudieuppgifter. Närstudiedagar med workshops och praktiska övningar i klass ingår också i utbildningen.

Hälften av utbildningen utgörs av praktik inom hälsovårdararbetets olika områden och praktikavsnitten innebär att du är heltidsstuderande under de veckor du gör praktik. Teoretiska studier avläggs före praktiken inom de olika områdena inom hälsovårdararbete. Teoretiska studier varvas således med praktik under utbildningstiden.

 

anatomidocka vård

Hälsovårdare (YH), flerformsstudier

 • Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
 • Omfattning: 4 år 240 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – flerformsstudier
 • Ort: Vasa
 • Ansökningstid: 11-25.3.2025

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

scrollatelefon

Novia på instagram.

Nu finns vi på sociala medier. Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom utbildningen.

två studerande vård

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är hälsovårdare och sjukskötare ett legitimerat yrke. Efter genomförd och godkänd utbildning beviljar det nationella tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård, Valvira, innehavaren av hälsovårdare (YH)- och sjukskötare (YH)-examen rätt att utöva yrket hälsovårdare och yrket sjukskötare. Examen omfattas av Artikel 31, bilaga V.2 i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2005/36/EC och direktiv 2013/55/EU om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

 

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU. Efter utbildningen är hälsovårdaren sakkunnig inom hälsovårdsarbete och kan planera, dokumentera, förverkliga, leda och utveckla hälsovården, både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper. Hälsovårdaren arbetar med alla åldersgrupper och i olika verksamhetsmiljöer, t.ex. vid hälsocentraler, inom hemsjukvård och tredje eller privata sektorn. Hälsovårdaren har förmåga att utföra ett hälsofrämjande och mångkulturellt vårdarbete som synliggörs av ett etiskt-vårdvetenskapligt och evidensbaserat synsätt som sätter patienten i fokus.

Hälsovårdaren arbetar inom rådgivningsarbete med familjer som väntar barn och med familjer som har barn under sex år. Efter examen kan du även arbeta inom skolhälsovård, företagshälsovård, hemvård eller olika organisationer, inom olika skolnings- och projektuppgifter eller som egenföretagare.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • utföra praktik utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen är med i flera nätverk inom Norden, Europa och Asien. Dessutom har utbildningen samarbete med ett flertal högskolor och universitet både i Norden och i övriga Europa.

Heminternationalisering sker i den egna yrkeshögskolan genom att studerande deltar i internationell verksamhet med deltagare från utländska samarbetshögskolor.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Under praktikperioderna behöver man kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kolleger på deras modersmål, goda kunskaper i det andra inhemska språket rekommenderas.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen har samarbete med olika aktörer inom Österbottens välfärdsområde, både gällande examensarbete, utvecklingsprojekt och praktik.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Karriärmöjligheter

Hälsovårdaren arbetar inom rådgivningsarbete med familjer som väntar barn och med familjer som har barn under sex år. Efter examen kan du även arbeta inom skolhälsovård, företagshälsovård, hemvård eller olika organisationer, inom olika skolnings- och projektuppgifter eller som egenföretagare.

 

Utbildningsledare
Marie Hjortell_contact

Marie Hjortell

Lektor

Wolffskavägen 31
65200 VASA

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.