Mål

Hållbarhet och cirkularitet börjar hos dig. Hos mig. Hos oss. Redan idag, inte imorgon eller i övermorgon. Framtiden är här, just nu. Hurudana fotspår vill du lämna efter dig?

Hållbarhet handlar om att ställa om från grunden, om att ha ett hållbarhetstänk i allt från processer, personresurser, kompetens, strategier, materialval och produktion till kommunikation, marknadsföring och produktutveckling. Allt vi skapar och planerar idag skall ha ett värde imorgon. Att kunna återgå i värdekedjan så att värdeförlusten blir så liten som möjligt i den cirkulära processen. Om att inse att cirkulär ekonomi handlar om ekonomi, ansvarstagande, konkurrenskraft och förutsättningar att klara sig även i framtiden. Cirkulär ekonomi handlar om både ansvar och business – och allt börjar med designen. En utbildning i cirkulär design ger dig inte bara ny kompetens och en förståelse för varför vi behöver ställa om, utan också en konkurrensfördel på morgondagens arbetsmarknad.

”80 procent av klimatavtrycket och 90 procent av tillverkningskostnaderna handlar om beslut som fattas i designskedet.” EU-kommissionen

Framtiden stavas hållbar, och vi vill att fler ska tänka cirkulärt och ansvarsfullt. Hösten 2022 lanserade Yrkeshögskolan Novia en ny masterutbildning med fokus på hållbar och cirkulär design – den enda i sitt slag i Finland. Utbildningen blev direkt en framgång och fortsätter nu med ny antagning 2024.

Hur ser hållbarheten ut i ditt jobb och i ditt företag? På vilka områden behövs förbättring och utveckling? I den här utbildningen får du verktyg för att möta framtiden cirkulärt redan från början av processen, designstadiet och systemtänket.

Utbildningens innehåll

Cirkularitet handlar om att få ut så mycket värde som möjligt ur det vi redan har. Det gäller det mesta – material, tid, resurser och kompetenser. Cirkulär design handlar inte bara om förpackningsdesign, material och återbruk. Det handlar om processer, tjänster, strategier, kommunikation och hur du på allvar ser över hanteringen av dina resurser. Genom att analysera utvecklingen globalt och syna processer inom näringslivet lär vi oss mera om oss själva och de egna tillvägagångssätten ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi fördjupar oss i praktiska exempel, utforskar, ifrågasätter och tar del av de senaste trenderna och aktuell forskning.

Vi går på djupet med begreppen och det kontextuella tänkandet är i fokus. Vad är hållbarhet på riktigt, hur ser övergången från linjärt till cirkulärt ut och hur ska vi lära oss att designa rätt från början.

Formgivare hogre YH cirkular design 1

Målgrupp

Vi utgår från de studerandes sammanhang och utmaningar. Vi ser fram emot en mix av olika professioner i gruppen, allt från ledare, ingenjörer, ekonomer, kommunikatörer, projektarbetare till designers och övriga som tillsammans formulerar morgondagens cirkulära lösningar. Vi ser gärna att du har en konkret idé att jobba med – tjänstedesign, en produkt eller ett flöde och ett behov att få in ett cirkulärt tänkande. Vi riktar oss främst till dig som redan arbetar eller vill börja arbeta med övergången till en cirkulär ekonomi. Du kan representera vilken bransch eller yrkesroll som helst – men du är mycket intresserad av hållbara lösningar och cirkulär omställning. Också din utbildningsbakgrund och dina arbetserfarenheter kan variera, men du har ett brinnande intresse för att ifrågasätta gamla modeller och är redo tänka om.

För att kunna söka in till utbildningen behöver du ha en bachelorexamen i bagaget och ha jobbat minst två år. Utbildningen omfattar 60 studiepoäng och pågår under 1,5 år. Tanken är att du kan gå utbildningen parallellt med ditt jobb. Utbildningen startar hösten 2024 och du får din examen i december 2025.

Formgivare (högre YH), cirkulär design

  • Utbildningsområde: Konst och kultur
  • Omfattning: 1,5 år 60 Studiepoäng
  • Form: Högre YH - flerformstudier
  • Ort: Jakobstad
  • Ansökningstid: Ingen antagning 2025

Studiernas uppbyggnad

Studierna är flexibla och utbildningen går att kombinera med ett heltidsjobb. Utbildningsorten är Jakobstad och de flesta av undervisningssessionerna sker på Campus Allegro. Vissa av föreläsarna och experterna är med på distans, men vi strävar efter att de studerande är på plats för att vi tror på en lärande gemenskap. Vi fokuserar på de studerandes behov och processer och en stor del av arbetet sker i form av självständigt arbete. Vi träffas regelbundet – i master classes, workshops, studiecirklar och i form av afterwork och helgworkshops. Beroende på de studerandes arbetssituation ordnas merparten av undervisningstillfällena utanför kontorstid eller på övriga sätt lösas flexibelt.

Datum för workshops 2024-2025 hittar du här.

scrollatelefon

Vi finns på sociala medier. Följ oss .

Novia på instagram.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Vem kan söka till utbildningen?

Om du har intresse av cirkularitet och hållbarhet är detta utbildnignen för dig. Din bakgrund kan variera, men du behöver ha en bachelor/kandidatexamen och minst två års arbetserfarenhet i bagaget.

Kan man studera på distans?

Ja och nej. Utbildningen omfattar ca åtta workshopar (fredag eftermiddag-lördag eftermiddag) under läsåret 2024-25. För dessa är det obligatorisk närvaro i Jakobstad. Dialog och gemenskap är en oerhört viktig del av studierna. Hösten 2025 kommer några examensarbetsseminerier och en bedömningssession att hållas i Jakobstad, dessa bör man delta i på plats. Allt alla insatser däremellan (tex. litteraturstudier, nätverkande, egna insatser, eventuella projektarbeten och det arbetet med examensarbetet) kan man göra var som helst. Utbildningen är planerad för att man skall kunna kombinera den med arbete.

Jag kan inget om design, kan jag söka?

Ja. Du behöver inte tidigare studier eller arbetserfarenhet av design eller formgivning. Design handlar om problemlösning och när det kommer till cirkulariet behövs många olika branscher och kompetenser som arbetar tillsammans för förändring.

Kan jag göra studierna i direkt koppling till mitt arbete?

Du kan använda ditt arbete/delar av dina arbetsuppgifter som utecklingsprocess och grund för examensarbetet. Men givetvis det är du personligen som studerar och tar examen.

Hur mycket behöver jag kunna om cirkularitet och hållbarhet om jag ska studera cirkulär design?

Du kommer långt med ett ärligt intresse för dessa utmanande frågor. Alla kommer till denna utbildning med olika förkunskap och perspektiv och det är i helheten och det branschöverskridande som mycket av lärandet uppstår.

Utbildningsledare
Emma Westerlund

Emma Westerlund

Lektor i fotografering

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD

Ansök till formgivare!

Ansök till formgivare på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.