Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Yrkeshögsklan Novia

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten novia.fi och har upprättats / uppdaterats 04.11.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Novia strävar efter att webbplatsen uppfyller kraven för AA-nivån. 

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Tillräckliga kontraster
  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På en del bilder kan det vara svårt att urskilja kontrasten till bildtexten. Vi utvecklar detta.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (inofficiell översättning)
 • Hanterbar: Länkning och etikett

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Vi jobbar på att länkningen och etiketterna blir korrekta.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
  • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi utvecklar konstat hemsidan och via ett tillgänglighetserktyg förbättrar vi kontinuerligt tillgängligheten.

Vi erbjuder hjälp och stöd för de användare för vilka den digitala tjänsten inte är tillgänglig

På vårt intranät finns utbildningsmaterial om webbtillgänglighet.

Denna webbplats/applikation har publicerats

14.11.2022