personal5

Jobba vid Novia

Vid Novia arbetar cirka 350 personer. De flesta arbetar inom undervisning och forskning, utveckling och innovation, dessa är yrkesproffs och specialister inom sina områden. Övriga arbetsuppgifter är inom studerandeservice, ICT-planering, kvalitetsarbete, internationell verksamhet, HR, planering och utveckling, kommunikation och marknadsföring eller ekonomiservice.

Med hjälp av årliga, individuella utvecklingssamtal säkerställs att kunnandet motsvarar det kunnande som förutsätts för att sköta arbetsuppgifterna och uppnå målen. Personaltillfredsställelsen mäts vartannat år med en enkätundersökning och utgående från resultaten väljs utvecklingsobjekt och åtgärder överenskoms.

Novias medarbetare har utmärkta företagshälsovårdstjänster till sitt förfogande på alla våra verksamhetsorter.

Inom Novia kan arbetet utföras flexibelt på våra olika verksamhetsorter och även på distans, ifall det är ändamålsenligt med tanke på arbetsuppgiften.

Vi inom Novia vill fungera som en plattform för ny kunskap och utbildning och kunna tillsammans med arbetslivet bidra till att förändra världen. Därför fokuserar vi på utveckling av medarbetares personliga kompetens, välmående och karriär. Detta sker bland annat genom att erbjuda medarbetare interna skräddarsydda kortkurser och utbildningar samt möjligheter att slutföra sina doktorsstudier under arbetstid.

Elektronisk ansökan

Lediga jobb vid Novia söks elektroniskt via rekryteringssystemet Laura. Läs anvisningarna noggrant och förbered bilagorna, din ansökan ska lämnas in inom ansökningstiden.

Under varje annons finns information om ansökningstid och direktlänk till ansökningsformuläret [Lämna in ansökan]. Du behöver inte registrera dig för att lämna in en ansökan.

I ansökan finns obligatoriska fält. De är markerade med asterisk*. Detta är huvudsakligen personuppgifter inklusive kontaktuppgifter och språkkunskaper. Övriga fält i ansökningsformuläret kan du uppdatera och komplettera innan utgången av ansökningstiden.

När de obligatoriska fälten är ifyllda förhandsgranskar du din ansökan [Förhandsgranska]. Efter förgranskning kan du skicka din ansökan eller bearbeta den.

Då du skickat in din ansökan får du ett användarnamn till den e-post du angivit i ansökan. Användarnamnet kan användas för att logga in i ansökningssystemet. Genom att logga in med användarnamnet kan du uppdatera din ansökan under ansökningsperioden. Notera att om du har lämnat in en ansökan tidigare och redan har användarnamn och lösenord kan du logga in med detta innan du börjar fylla i formuläret. Ansökningarna sparas i tre år, gamla inloggningsuppgifter upphör också att gälla vid samma tid. [Vill du uppdatera din information. Logga in.]

Om du har glömt dina tidigare inloggningsuppgifter kan du efterfråga ett nytt namn och lösenord. [Glömt ditt lösenord? Förnya lösenordet.]

I annons för respektive jobb anges vilka bilagor som ska bifogas ansökan. De vanligaste bilagorna är själva arbetsansökan och CV. Namnge din bilaga enhetligt och inkludera ditt efternamn. Bilagorna kan uppladdas i formaten rtf, doc, odt, pdf, txt, docx.

Om du vill använda en tidigare ansökan som underlag för en ny ansökan, kan du logga in med dina tidigare inloggningsuppgifter. I listan över tidigare ansökningar kan du välja vilken ansökan du vill använda som botten. Notera att gamla bilagor inte förs över till den nya ansökan, de måste laddas upp på nytt.

Här finns alla lediga jobb listade, länk till ansökan. 

Har du tekniska frågor om din ansökan? Ta kontakt med rekry@novia.fi.

För övriga frågor om arbetsuppgifter och ansökningsprocess kan du kontakta de namngivna kontaktpersoner i annonsen.

Här finns alla lediga jobb listade.

Har du tekniska frågor om din ansökan? Ta kontakt med rekry@novia.fi.


För övriga frågor om arbetsuppgifterna och ansökningsprocessen kan du kontakta de namngivna kontaktpersonerna i annonsen.

 

 

 

Personerna vid Yrkeshögskolan Novia

Kajs berättelse

Forskning och utveckling med Therese