Formgivare (YH), grafisk design

info
Examen: Formgivare (YH)
Utbildningsområde: Konst och kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: 15-30.3.2023

Mål

Brukar du stanna upp vid snygga förpackningar? Eller kommentera färger och typsnitt på allt du läser? Då har du hittat rätt. Grafisk design handlar om visuell kommunikation, om att förmedla ett budskap. Men också om att ha en säker formkänsla i kombination med en bred kunskap om material och metoder. Grafisk design är en kreativ och innovativ problemlösningsprocess och hos oss kan du både hitta ett eget uttryck och utveckla ditt tekniska kunnande.

Utbildningens innehåll

Här får du lära dig ämnen som typografi, kommunikationslära, Design Management, teckning, komposition, bildhantering, foto och rörlig bild, men även illustration, informationsplanering, webbdesign och branding. Vi varvar praktiska övningar med teoretiska studier, och en stor del av studierna är projektbaserade, vilket ger dig en god inblick i yrket och goda kontakter till arbetslivet.

Du har stora möjligheter att skräddarsy din examen bland annat genom individuell handledning och genom att välja kurser från andra utbildningar. Målet är att ge dig en bred kompetens som är en mix av visuell kommunikation, design, foto och konst – skräddarsytt för vad som behövs inom branschen just nu.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

  • grundstudier
  • yrkesstudier
  • valfria studier
  • praktik
  • examensarbete

Till grundstudierna hör allmänna studier samt studier inom konst- och designhistoria och kulturkunskap. Yrkesstudier innebär branschspecifika kurser där studerande utvecklas professionellt. I utbildningen ingår cirka 20 arbetsveckor praktik där du har möjlighet att fördjupa dig inom ett specifikt designområde. Under praktiken arbetar du tillsammans med en professionell yrkesutövare eller på en designbyrå. Praktiken kan också utföras utomlands. Examensarbetet görs under det sista studieåret.

Karriärmöjligheter

Med en examen inom grafisk design kan du jobba med konceptplanering och formgivning av tryckt material, med reklam, webb eller förpackningar, antingen som egen företagare eller som anställd grafiker på en reklam- eller mediabyrå.

Kompetens

Den som avlagt yrkeshögskoleexamen är behörig för tjänster eller befattningar där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Internationell verksamhet

Vill du se världen? Vi deltar i flera europeiska utbytesprogram, bland annat Erasmus, och våra studerande har fina möjligheter att studera utomlands. Du kan åka som utbytesstuderande en termin eller ett läsår, eller göra din praktik utomlands. Vi rekommenderar att du i så fall åker utomlands under det tredje studieåret. Vi besöker också årligen internationella mässor.

Examensarbete

Genom examensarbetet kan du visa vad du går för och knyta viktiga kontakter till branschen. Ett examensarbete inom grafisk design är ofta ett uppdrag av en utomstående beställare, men kan även vara en självständig produkt eller en skriftlig dokumentation.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisnings- och examensspråket är svenska, men enskild handledning och föreläsningar förekommer ibland även på finska eller engelska. Skriftliga arbeten och tentamen kan enligt överenskommelse även göras på finska och engelska.

Samarbete med andra aktörer

Som studerande hos oss har du nära kontakt till branschen och samarbetar med företag, institutioner och designbyråer, speciellt examensarbetet är ofta ett uppdrag av en utomstående beställare. Redan under studietiden är det viktigt att knyta kontakter till arbetslivet och därför poängterar vi betydelsen av kommunikationen mellan beställare, tillverkare och användare, och att kunna jobba i team.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan du söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet, till exempel vid Aalto-universitetet i Helsingfors, Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg eller vid Designhögskolan i Umeå.