Novia - Ny väg, nya möjligheter

Yrkeshögskolan Novia har över 5000 studerande och personalstyrkan uppgår till ca 350 personer. Novia håller hög kvalitet och är NCU-auditerad. Högskolan lyssnar på sina studerande och har en genuin omsorg för studerande och deras lärande.  Novia har starkt engagemang bland lärare och högskolan har en har stor genomslagskraft i samhället. FUI-verksamheten vid Novia ger grund för utveckling. 

Huvuduppgiften för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi är att upprätthålla Yrkeshögskolan Novia, som bildats genom att sammanföra Svenska yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Sydväst 1.8.2008. Novia har utbildningsverksamhet längs med kusten i städerna Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad.