Anders Ahlbäck

Lektor

Kaj Ahlsved

Föreläsare

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD

Daniel Ainasoja

Projektledare

Teija Alenius

Forskningsspecialist

Hertig Johans parkgata 21
20100 ÅBO
Gabriele Alisch_contact

Gabriele Alisch

Föreläsare

Anna-Karin Almén

Föreläsare

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS
Alen kontakt

Bella Alén

Alumnkoordinator

Reija Anckar

Lektor i företagsekonomi

Towe Andersson_contact

Towe Andersson

Lektor

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Rektor

Mikael Anderssén

Föreläsare

Wolffskavägen 33
65200 VASA

Mats Andren

Föreläsare

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD

Annemari Andrésen

Lektor i företagsekonomi

Michaela Andtbacka

Marknadsföringskoordinator

Jannica Andtfolk

Jannica Andtfolk

Lektor i vård

Riku Anttila

Platschef

Hertig Johans parkgata 21
20100 ÅBO

Azra Arnautovic

Projektledare

Anders Aromäki

Lektor

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD

Aku Aspila

Föreläsare

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS

Katrin Asplund

Projektledare

Petra Autio

Fortbildningsplanerare

Pertti Autioaho

IT-planerare

Gun-Mari Back

Föreläsare

Wolffskavägen 33
65200 VASA

Robert Back

Lektor

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD
/20