Anders Ahlbäck

Lektor

Kaj Ahlsved

Föreläsare

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD
DanielAinasoja

Daniel Ainasoja

Projektledare

Teija Alenius

Forskningsspecialist

Hertig Johans parkgata 21
20100 ÅBO

Anna-Karin Almén

Föreläsare

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS
Alen kontakt

Bella Alén

Alumnkoordinator

Reija Anckar

Reija Anckar

Lektor i företagsekonomi

Towe Andersson_contact

Towe Andersson

Lektor

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Rektor

Mikael Anderssén

Föreläsare

Wolffskavägen 33
65200 VASA

Annemari Andrésen

Lektor i företagsekonomi

Linda Andtbacka

Föreläsare

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD
Michaela Andtbacka

Michaela Andtbacka

Marknadsföringskoordinator

Jannica Andtfolk

Lektor i vård

Riku Anttila

Riku Anttila

Platschef

Hertig Johans parkgata 21
20100 ÅBO
AndersAromaki

Anders Aromäki

Lektor

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD

Aku Aspila

Föreläsare

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS

Katrin Asplund

Projektledare

Päivi Auranen

Timlärare i bisyssla

Wolffskavägen 33
65200 VASA

Pertti Autioaho

IT-planerare

Johan Back

Timlärare i bisyssla

Wolffskavägen 33
65200 VASA
RobertBack

Robert Back

Lektor

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD

Tina Back

Studievägledare

Charlotta Backlund

Planerare

/20