Mikael Aalto

IT-planerare

Robert Aarts

Software Architect

Hertig Johans parkgata 21
20100 ÅBO

Anders Ahlbäck

Lektor

Kaj Ahlsved

Föreläsare

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD

Daniel Ainasoja

Projektledare

Teija Alenius

Forskningsspecialist

Hertig Johans parkgata 21
20100 ÅBO
Gabriele Alisch_contact

Gabriele Alisch

Lektor

Christine Alm_contact

Christine Alm

Lektor i vård

Anna-Karin Almén

Föreläsare

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS
Alen kontakt

Bella Alén

Alumnkoordinator

Towe Andersson_contact

Towe Andersson

Lektor

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Rektor

Mats Andren

Föreläsare

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD

Annemari Andrésen

Lektor i företagsekonomi

Michaela Andtbacka

Marknadsföringskoordinator

Jannica Andtfolk

Lektor i vård

Riku Anttila

Platschef

Hertig Johans parkgata 21
20100 ÅBO

Amarachi Anyim

Projektforskare

Hertig Johans parkgata 21
20100 ÅBO

Azra Arnautovic

Projektledare

Anders Aromäki

Lektor

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD

Aku Aspila

Föreläsare

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS

Katrin Asplund

Projektledare

Malin Aulanko

Forskningsassistent

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS

Petra Autio

Fortbildningsplanerare

/18