• I Vasa är biblioteket en del av det gemensamma vetenskapsbiblioteket Tritonia. Alla resurser hittas i Tritonias Novia-Finna.
  • I Jakobstad, Allegro, är biblioteket en del av det gemensamma vetenskapsbiblioteket Tritonia. Alla resurser hittas i Tritonias Novia-Finna.
  • I Åbo ges tjänsterna nu av Åbo Akademis bibliotek och boksamlingarna finns i Asa-biblioteket. Alla resurser hittas i Alma-Novia.
  • I Raseborg är biblioteksverksamheten integrerad i stadsbiblioteket. För tryckta samlingar används bibliotekskatalogen Helle medan de elektroniska resurserna hittas via Tritonias Novia-Finna.

Du hittar Novias och andra yrkeshögskolors digitala examensarbeten i Theseus.
I ämnesguiderna LibGuides hittar du informationsresurser och får hjälp med informationssökning inom ditt ämne.

Bibliotek
Publikationer och produktioner 
Novias publikationssajt

Kontaktuppgifter

Vasa

Aktuella öppettider finns på Tritonias hemsida. 

Kontaktuppgifter för Tritionia:Kundservice: 029 449 8258 loans@tritonia.fi

Kontaktperson för Novia: 

Informationsspecialist Carina Engblom
Tfn. 029 449 8552
e-post carina.engblom@tritonia.fi 

Informationsspecialist Gun Vestman
Tfn 029 449 8262
e-post gun.vestman@tritonia.fi 

Informationstjänsterådgivare Ann-Charlott Kempe
Tfn 029 449 8230
e-post ann-charlott.kempe@tritonia.fi 

Jakobstad

Novias bibliotek i Jakobstad, Allegro är en del av Tritonia. Aktuella öppettider och närmare uppgifter om servicen hittas på Tritonias webbsidor.

Kontaktuppgifter:

Telefon (06) 328 5136
e-post: allegro@tritonia.fi 

Kontaktperson för Novia: Bibliotekssekreterare Tina Hagnäs-Dubloo (arbetstid 55 %)
tina.hagnas-dubloo@tritonia.fi 

Åbo

Bibliotekstjänsterna ges av Åbo Akademis bibliotek, och finns i ÅA:s Asa-bibliotek, adress Fänriksgatan 3 A. Lånedisken tfn +358 2 215 4180 / biblioteket@abo.fi

Kontaktpersoner för Novia:

Informationsspecialist Johanna Glader
tfn (02) 215 3205 eller 050 356 4729
e-post: johanna.e.glader@abo.fi

Biblioteksamanuens Siv Österman
tfn (02) 215 3206 eller 050 326 3673
e-post: siv.osterman@abo.fi

Information om öppettider via Åbo Akademis bibliotek.

Hertig Johans parkgata

På Hertig Johans parkgata finns ett referensbibliotek som betjänar utbildningarna inom sjöfart.

Kontaktuppgifter:

Hertig Johans parkgata 21, 20100 Åbo
e-post: siv.osterman@abo.fi 

Biblioteket är öppet vardagar kl. 9-16, ej hemlån av referensmaterialet. Betjäning fås på onsdagar, kl 12 - 15.

Raseborg

Bibliotekstjänsterna köps av stadsbiblioteket och bibliotekskatalogen Helle används för tryckta samlingar medan de elektroniska resurserna hittas i Alma-Novia.

Kontaktuppgifter:

Raseborgsvägen 8, 10600 Ekenäs
tfn (019) 289 2950
e-post: biblioteket@raseborg.fi 

Kontaktperson för Novia:

Bibliotekarie Malin Wikström-Orre
tfn 044 449 8141
e-post: malin.wikstrom-orre@novia.fi  

Information om öppettider via Raseborgs stadsbibliotek.