• I Vasa är biblioteket en del av det gemensamma vetenskapsbiblioteket Tritonia. Alla resurser hittas i Tritonias Novia-Finna.
  • I Jakobstad, Allegro, är biblioteket en del av det gemensamma vetenskapsbiblioteket Tritonia. Alla resurser hittas i Tritonias Novia-Finna.
  • I Åbo ges tjänsterna nu av Åbo Akademis bibliotek och boksamlingarna finns i Asa-biblioteket. Alla resurser hittas i Alma-Novia.
  • I Raseborg är biblioteksverksamheten integrerad i stadsbiblioteket. För tryckta samlingar används bibliotekskatalogen Helle medan de elektroniska resurserna hittas via Tritonias Novia-Finna.

Du hittar Novias och andra yrkeshögskolors digitala examensarbeten i Theseus.
I ämnesguiderna LibGuides hittar du informationsresurser och får hjälp med informationssökning inom ditt ämne.

Bibliotek
Publikationer och produktioner 
Novias publikationssajt

Kontaktuppgifter

Vasa

Aktuella öppettider finns på Tritonias hemsida. 

Kontaktuppgifter för Tritionia: Kundservice: 029 449 8258 loans@uwasa.fi 

Kontaktpersoner för Novia: 

Informationsspecialist Carina Engblom
Wolffskavägen 34, 65200 Vasa
tfn 029 449 8552
e-post carina.engblom@novia.fi

Informationsspecialist Gun Vestman
Wolffskavägen 34, 65200 Vasa
tfn 029 449 8262
e-post gun.vestman@novia.fi

Informationstjänstrådgivare Ann-Charlott Kempe
Wolffskavägen 34, 65200 Vasa
tfn 029 449 8230
e-post ann-charlott.kempe@novia.fi

Jakobstad

Novias bibliotek i Jakobstad, Allegro är en del av Tritonia. Aktuella öppettider och närmare uppgifter om servicen hittas på Tritonias webbsidor.

Kontaktuppgifter:

Telefon (06) 328 5136
e-post: tritonia.allegro@novia.fi 

Kontaktperson för Novia:

Bibliotekssekreterare Tina Hagnäs-Dubloo
Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad
tfn 050 499 0536
e-post tina.hagnas-dubloo@novia.fi

 

Åbo

Bibliotekstjänsterna ges av Åbo Akademis bibliotek, och finns i ÅA:s Asa-bibliotek, adress Fänriksgatan 3 A. Lånedisken tfn +358 2 215 4180 / biblioteket@abo.fi

Kontaktpersoner för Novia:

Informationsspecialist Johanna Glader
Fänriksgatan 3 A, 20500 Åbo
tfn 050 356 4729
e-post johanna.glader@novia.fi

Biblioteksamanuens Siv Österman
Boktornet, Domkyrkogatan 2-4, 20500 Åbo
tfn 050 326 3673
e-post siv.osterman@novia.fi

Information om öppettider via Åbo Akademis bibliotek.

Hertig Johans parkgata

På Hertig Johans parkgata finns ett referensbibliotek som betjänar utbildningarna inom sjöfart.

Kontaktuppgifter:

Hertig Johans parkgata 21, 20100 Åbo

Biblioteksamanuens Siv Österman
e-post siv.osterman@novia.fi

Biblioteket är öppet vardagar kl. 9-16, ej hemlån av referensmaterialet. Betjäning fås på onsdagar, kl 12 - 14.

Raseborg

Bibliotekstjänsterna köps av stadsbiblioteket och bibliotekskatalogen Helle används för tryckta samlingar medan de elektroniska resurserna hittas i Alma-Novia.

Kontaktuppgifter:

Raseborgsvägen 8, 10600 Ekenäs
tfn (019) 289 2950
e-post: biblioteket@raseborg.fi 

Kontaktperson för Novia:

Bibliotekarie Malin Wikström-Orre
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
tfn 019 289 2950
e-post  malin.wikstrom-orre@novia.fi  

Information om öppettider via Raseborgs stadsbibliotek.