Utbildningens innehåll

Studier i informationsteknik leder till ingenjörsexamen (YH). Studierna omfattar 240 sp och studietiden är vanligtvis 4 år.
Utbildningens målsättning är att lära dig behärska IT-branschens nyaste och viktigaste tekniker. Under utbildningen utvecklar du ett professionellt sätt att förstå informationsteknik och hur tekniken används i vårt teknologiska samhälle.

Studierna är indelade i grundstudier och yrkesstudier. I grundstudierna ingår bland annat matematik, fysik, språk och ekonomi. Yrkesstudierna bygger upp den fackliga kompetensen och skapar din yrkesidentitet. De fördjupade yrkesstudierna fokuserar på programmering och begreppet DevOps. DevOps är en metod som förenar själva programmeringen och programvaruutvecklingen till en kontinuerlig process.

Du fördjupar sig i ämnen som är centrala för informationstekniken, till exempel:

 • Datasäkerhet
 • Grunderna i grafisk programmering och spelprogrammering
 • Molnbaserade lösningar
 • IoT
 • Big Data
 • AI-baserade system

Under studietiden lär du dig hantera IT-begrepp, göra behovsanalyser och konstruera nya innovativa lösningar utgående från reella behov. Genom att kombinera teori och praktik arbetar du med problemlösning genom att själv, eller i grupp, planera och konstruera IT-lösningar på problem. Fokus ligger på webbapplikationer och mobila applikationer men utbildningen ger också kompetenser för att skapa lösningar för inbyggda system och arbetsstationer. De två första åren avläggs grundstudier och gemensamma yrkesstudier. Specialiseringen sker det tredje och fjärde året.

Studiernas uppbyggnad
 • Grundstudier
 • Yrkesstudier
 • Valfria studier
 • Praktik
 • Examensarbete
Studerande i grupp

Ingenjör (YH), informationsteknik

 • Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
 • Omfattning: 4 år år 240 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Vasa
 • Ansökningstid: 11-25.3.2025

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

scrollatelefon

Novia på sociala medier

Vi på sociala medier. Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom högskolan.

Novia på LinkedIn

Novia på Instagram

Jobb med dator och ipad

Examensarbete

Ditt examensarbetet omfattar 15 sp och fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv. Examensarbetet ger dig möjlighet att använda teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av din kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller andra arbetslivsrelaterade arbeten, som till exempel:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter att du avlagd yrkeshögskoleexamen (Bachelor's Degree) kan du studera vidare för att avlägga högre högskoleexamen (Master's Degree).

 

Karriärmöjligheter

I dagens teknologiska samhälle används informationsteknik nästan överallt. Framtida arbetsuppgifter består av problemlösning och logiskt tänkande. Med en ingenjörsexamen i informationsteknik arbetar du exempelvis som programmerare, projektchef eller systemplanerare med arbetsuppgifter kopplat till molnbaserade tjänster, utveckling av webbapplikationer och mobila applikationer. Framtida arbetsgivare är större företag som behöver sakkunniga med ett brett informationsteknologiskt kunnande. Små och medelstora företag har behov av planerings- och implementeringsexperter.

Internationell verksamhet

Du kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • utföra intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Novia har samarbetspartners runtom i världen; i Norden, Europa, USA, Mexiko och i Asien. Novia är även aktiv i flera olika nätverk t.ex. inom EPS-nätverket kan du som studerande arbeta med projekt i internationella, tvärvetenskapliga team. En del projekt görs i samarbete med näringslivet medan andra är mer akademiska. Runtom i Europa finns det 18 universitet i 11 länder som erbjuder möjligheten att arbeta i projekt. Mera information om projekten finns att läsa här. 

Inom Erasmus-nätverket förekommer studerandeutbyten med högskolor i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Litauen, Spanien, Grekland och Tyskland. 

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

De två första studieåren är undervisningsspråket svenska och de två sista studieåren sker undervisningen på engelska.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen i informationsteknik har ett nära samarbete med regionens företag och andra aktörer. Samarbetet skapar möjligheter till kortare eller längre gemensamma projekt med regionens företag. Undervisningen är anpassad till arbetslivets behov och kurserna uppdateras i samarbete med regionens företag för att göra studierna så relevanta som möjligt. Novia samarbetar med Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet i forsknings- och undervisningslaboratoriet Technobothnia. Samarbetet resulterar i en välutrustad och mångsidig maskinpark.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att du avlagt en yrkeshögskoleexamen (Bachelor's Degree) kan du studera vidare för att avlägga högre högskoleexamen (Master's Degree) vid en yrekshögskola eller ett universitet. Det kan till exempel vara en högre YH-utbildning inom teknik vid en yrkeshögskola så som Yrkeshögskolan Novia eller någon annan högre högskoleutbildning (Master's Degree) utomlands.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Karriärmöjligheter

Med en ingenjörsexamen i informationsteknik arbetar du exempelvis som programmerare, projektchef eller systemplanerare med arbetsuppgifter kopplat till molnbaserade tjänster, utveckling av webbapplikationer och mobila applikationer. 

 

Utbildningsledare
Kaj Wikman webben2

Kaj Wikman

Lektor

Wolffskavägen 33
65200 VASA

Ansök till ingenjör (YH), informationsteknik!

Ansök till ingenjör, informationsteknik på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.