Om utbildningen

Behovet av kunskap inom IT ökar hela tiden och arbetsmarknaden för IT-kunniga är mångsidig. Som tradenom inom informationsbehandling kan du bli företagets IT-expert och kan jobba inom olika IT-funktioner på din arbetsplats. Du kan också skapa din egen arbetsplats med att grunda ett eget företag och förverkliga något du drömt om. Du kan beroende på intresse t.ex. jobba med

 • Affärskonsult inom ERP
 • Dataanalytiker
 • Affärsutvecklare med teknisk inriktning
 • Projektledare inom IT
 • Program- eller webbutvecklare

Studierna är indelade i grundstudier och yrkesstudier med målet att du ska fördjupa dig inom informationsbehandling och också få en helhetsbild av det företagsekonomiska området. Studierna tar tre och ett halvt år eller mindre om du redan t.ex. har en tradenomexamen i bakgrunden.

Studierna sker i huvudsak på distans. Studier som är gemensamma för dagstudierna till tradenom kan också beroende på din livssituation bli en del av din studieplan om du vill delta i studiegemenskapen på campus och kan kombinera när- och distansstudier på ett flexibelt sätt.

Vid avslutad utbildning kommer du att ha en djup förståelse för hur modern teknik och system kan användas för att stödja och förbättra affärsprocesser. Du kommer att kunna designa användarvänliga digitala lösningar, automatisera affärsprocesser och fatta välgrundade affärsbeslut med hjälp av dataanlys. Dessutom kommer du att ha en stark etisk grund och förstå vikten av samhällsansvar och hållbar utveckling inom affärsområdet.

Utbildningens innehåll

Studierna består av

 • Tradenomens basfärdigheter, 14 sp
 • Kommunikationsfärdigheter, 12 sp
 • Företagsekonomi, 25 sp
 • Tvärvetenskapliga studier, 19 sp
 • Programmering och digitala tjänster, 30 sp
 • Affärssystem, 30 sp
 • Digital analytik, 25 sp
 • Valfria studier, 10 sp
 • Praktik, 30 sp
 • Examensarbete, 15 sp


Under det första studieåret strävar man till att skapa en branschidentitet och studierna innebär företagsekonomiska och IT-baserade studier. Under det andra och tredje studieåret skapas en fördjupad yrkesidentitet inom informationsbehandling. Under de sista studieterminerna fördjupas kompetensen genom ett examensarbete som strävar till att du utexamineras som expert med förmåga till utveckling och självständigt arbete. 

Företagsekonomi tre studerande

Mål

Målet med utbildningen är att du får en mångsidig yrkeshögskoleutbildning inom informationsbehandling med företagsekonomi som grund. Utbildningen riktar sig mot det praktiska arbetslivet och ger dig färdigheter att efter avlagd examen fungera som sakkunnig inom företag och andra organisationer. Utbildningen ger dig också goda färdigheter att verka som företagare.

Inriktningar

Du kan välja att göra upp en egen studieplan för att fördjupa dig i något särskilt område av informationsbehandling med att ersätta vissa studier i läroplanen eller med att profilera dina valfria studier till en viss sektor. Läroplanen har i övrigt inga skilda inriktningar.

Tradenom (YH)

 • Utbildningsområde: Företagsekonomi
 • Omfattning: 3,5 år 210 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – flerformsstudier
 • Ort: Online_studies
 • Ansökningstid: 11-25.3.2025
 • Information: Online

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

Företagsekonomi anteckningsblock dator

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger dig möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av din personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten.

Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av ett IT-system)
 • produkt- eller serviceutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • utveckling av en applikation (t.ex. en ny app, nya webbsidor, en webbutik osv)
 • i bruk tagning av ett nytt system

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på Masternivå vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet, både i Finland och utomlands. Novia erbjuder Masterutbildning inom företagsekonomi.

Karriärmöjligheter

Som IT-tradenom får du en bred yrkeskompetens inom informationsbehandling och företagsekonomi, vilket ger dig behörighet för expertuppgifter inom såväl stora som små organisationer oberoende av bransch. IT-tradenomer arbetar ofta med sakkunnig- och förmansuppgifter inom teknologi och informationsbehandling. Du kan t.ex. jobba som systemsakkunnig, projektchef, IT-chef, systemarkitekt, systemplanerare, ansvarig för digitala tjänster, CRM-ansvarig, webbutvecklare osv. Du får även färdigheter för att starta ett eget företag inom ICT-branschen.

Internationell verksamhet

Om du väljer att delta i vår internationella verksamhet får du en erfarenhet och ett minne för livet. Du kan t.ex.:

 • studera som utbytesstuderande under en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • göra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande
 • fungera som väntutor och kontaktperson för inkommande utbytesstuderande.

Inom utbildningen har du även möjlighet att avlägga en s.k. dubbel-examen genom Double Degree-avtalen med University of Applied Sciences Landshut i Tyskland eller Universitat de Lleida i Spanien. Detta innebär att du avlägger ett studieår utomlands och erhåller sedan en examen från båda högskolorna.
Internationaliseringen syns också genom att en del av Novias kurser bjuds ut på engelska, det finns engelskspråkig kurslitteratur, språkstudier ingår i utbildningen och man har möjlighet till kontakt med studerande från andra länder vid hemhögskolan. 

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med näringslivet

Vi arbetar med externa uppdrag, vilket innebär att du får nya kontakter till små och stora företag i regionen. Novia deltar också i EU-finansierade projekt där vi samarbetar med andra universitet, högskolor och organisationer. Vi har organiserat vårt samarbete med näringslivet under NÅA Business Center. Med att aktivt arbeta i projekt och uppdrag får du både starkare kunskap och större nätverk inför din arbetskarriär redan under studierna. 

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet, både i Finland och utomlands. För vidarestudier till högre YH-examen bör du ha två års arbetserfarenhet efter din tradenomexamen. Vi erbjuder högre YH-examen både inom Service Design och Digital Business and Management inom företagsekonomi.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Utbildningsledare

Rolf Gammals

Lektor

Henriksgatan 7
20500 ÅBO

Ansök till tradenom, informationsbehandling, online!

Ansök till tradenomutbildning på studieinfo.fi.

 

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.