Röntgenskötaren är expert i medicinsk strålning och arbetet sker inom verksamheter där patienter diagnostiseras och/eller behandlas. Diagnostiken har en central roll inom sjukvården och den avancerade tekniken som används där ligger till grund för många viktiga beslut för patientens fortsatta vård och behandling. Som röntgenskötare arbetar du människonära i en högteknologisk miljö där kontinuerlig utveckling sker i och med nya avancerade undersökningsmetoder.

Röntgenskötaren arbetar både självständigt såväl som i mångprofessionella team. Du möter patienter i alla olika åldrar med olika bakgrund och sjukdomar vilket kräver mångsida kunskaper och bl.a. goda kommunikationsfärdighet. I studierna får man fördjupad kunskap om strålning, olika tekniker inom röntgen, isotop, magnetresonanstomografi, ultraljud och strålbehandling. Patientens säkerhet och patientcentrerad vård styr studierna såväl som yrket.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer och handledda kliniska studier.

Yrkeshögskolan Novia är den enda yrkeshögskolan i Finland som har denna utbildning på svenska.

Utbildningens innehåll

Det centrala i studierna är strålning, teknik, vård och medicin samt kunskap om att skapa en god patientrelation, vilket är förutsättningarna för att en säker diagnos ska kunna fastställas och för att patienten ska kunna känna sig trygg under besöket på röntgen.

Teknologin inom området utvecklas snabbt. Nya och förändrade undersöknings- och vårdmetoder kräver att röntgenskötaren kontinuerligt fortbildar sig och utvecklar sitt kunnande. Som sakkunnig i strålning ansvarar röntgenskötaren för att patientens och personalens stråldos hålls på en acceptabel nivå.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från första läsåret och betyder 4-14 veckors perioder på hälsocentraler, sjukhus och andra vårdinrättningar.

Studierna består av:
 • Grundstudier
 • Yrkesstudier
 • Kliniska studier
 • Examensarbete 

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen röntgenskötare (YH), den omfattar 210 studiepoäng och tar normalt 3,5 år i anspråk.

rontgenskotare3

Röntgenskötare (YH)

 • Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
 • Omfattning: 3,5 år 210 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Vasa
 • Ansökningstid:

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

scrollatelefon

Novia på instagram.

Följ Novias instragram och ta del av nyheter och vad som händer på högskolan.

rontgenskotare

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • en plan eller en produkt (t.ex. ett evenemang, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

 

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU. Efter utbildningen är röntgenskötaren sakkunnig inom radiografi och strålbehandling och kan planera, dokumentera, förverkliga, leda och utveckla vården, både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper. Röntgenskötaren arbetar på sjukhusens röntgenavdelningar, isotopavdelningar, strålbehandlingsavdelningar samt kardiologiska avdelningar och även inom hälsovårdscentralernas och privata vårdenheters röntgenavdelningar, veterinärmedicinen, industrin, miljöhälsovården samt inom företag som saluför produkter inom branschen.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en period kliniska studier utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen är med i flera nätverk inom Norden och Europa. Dessutom har utbildningen samarbete med ett flertal högskolor och universitet både i Norden och i övriga Europa.
Internationella utbytesperioder kan göras såväl inom ramen för de teoretiska som för de kliniska studierna.

Studerande kan också få internationell erfarenhet genom att delta i olika projekt, examensarbeten och intensivkurser utomlands som ordnas i samarbete med utländska partnerhögskolor. Även på hemmaplan kan studerande delta i internationell verksamhet genom kurser och projekt med deltagare från utländska samarbetshögskolor. 

Genom att bli internationell tutor och ta hand om utländska studerande kan man öka interkulturellkompetens och vara internationellt aktiv under hela studietiden.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Under de kliniska studieperioderna behöver man kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kolleger på deras modersmål, goda kunskaper i det andra inhemska språket rekommenderas

Samarbete med andra aktörer

Examensarbetet sker oftast genom forskningssamarbete med Vasa centralsjukhus, övriga sjukvårdsorganisationer i regionen och nationella eller internationella samarbetspartners.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Studerandeberättelse

Karriärmöjligheter

Röntgenskötaren arbetar på sjukhusens röntgenavdelningar, isotopavdelningar, strålbehandlingsavdelningar samt kardiologiska avdelningar och även inom hälsovårdscentralernas och privata vårdenheters röntgenavdelningar, veterinärmedicinen, industrin, miljöhälsovården samt inom företag som saluför produkter inom branschen.

 

Utbildningsledare
IMG 1015

Carina Gädda

Lektor i radiografi och strålbehandling

Wolffskavägen 31
65200 VASA

Ansök till röntgenskötare!

Ansök till utbildningen på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.