2023_studerande_trappa

Ansökan till utbildningar på svenska 13-27.3

Bekanta dig med våra utbildningar

Svenska ansökan 2022_10svart
Man med VR-glasögon

Forskning, utveckling och innovation vid Novia

Bekanta dig med vår verksamhet!

 

oppnayh

En möjlighet för alla som är intresserade av att fortbilda sig

Bekanta dig med utbudet av fortbildning, specialiseringsutbildning, Öppna YH eller ledstudier 

alumni

Är du alumn från Novia?

Välkommen med i Novias alumnverksamhet! Har du examen från Yrkeshögskolan Novia eller någon av våra föregångare? Läs mer

Studera på svenska

Novia erbjuder Bachelor- och Masterutbildning

Forskning

FUI banar väg för ny kunskap, produkter, service och metoder

Intresserad av fortbildning?

Bekanta dig med Novias fortbildningar

Novia aktiv för alumnerna

Välkommen med i Novias alumnverksamhet

Ansökan till utbildningar på svenska

Ansökan pågår 13-27.3. Ta del av vårt utbud.

Dag- eller flerformsstudier?

Du kan avlägga yrkeshögskoleexamen antingen genom att studera heltid sk. dagstudier eller deltid sk. flerformsstudier. Dagstudier arrangeras i regel vardagar kl. 8-17. Närundervisning kombineras med nätundervisning, grupp- och projektarbeten, självständigt arbete och praktikperioder. Flerformsutbildning gör det möjligt att kombinera arbete med studier. Närundervisningens andel är mindre än i dagstudier. Närundervisning arrangeras beroende på utbildning dagtid, kvällstid, under veckoslut eller som intensivperioder.
På engelska daytime studies och blended studies inom Bachelornivå.

Bekanta dig med Novia

Svenska ansökan 2022

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA - MAKE YOUR FUTURE

Novia erbjuder brett utbud av examensutbildningar, allt från både bachelor- till masterexamen. Utöver det har du möjlighet att fortbilda dig vid Novia genom att delta i fortbildningskurser, specialiseringsstudier eller enskilda Öppna YH-kurser. 

Novias profil är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med en särskild uppgift att aktivt delta i det tvåspråkiga Finlands kompetensförsörjning och hållbara samhällsutveckling. Novia tryggar människonära service på svenska.

Novia har tack vare kulturell och språklig kompetens omfattande och konkret samverkan i Norden. Novia arbetar för att knyta Finland starkare till den nordiska kulturella gemenskapen samt främja samarbete inom närings- och övrigt arbetsliv.

 

DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.