2023_studerande_trappa

Ingen studieplats i höst? 

Novia erbjuder studieplatser via separat ansökan 12-22.7 till ett antal utbildningar. Läs mer.

strategi2024 webb

Novia - hållbar genomslagskraft, Sustainable Impact

Yrkeshögskolan Novias strategi, vision: 

Novia har genom sina styrkeområden genomslagskraft nationellt och internationellt. Genom sina nätverk är Novia den aktivaste finländska högskolan i övriga Norden.

Novia gör skillnad.

Läs mer om strategin i Novia hållbar genomslagskraft, Sustainable Impact.

Studerande ser på telefon

Ny studerande?

Ladda ner Tuudo-appen för information om studiestarten!

På sidan Info för nya studerande hittar du information som rör alla nya studerande, oberoende vilket campus och vilken utbildning du ska studera vid. Välkommen till Novia!

SDG ikoner på en skärm

Hållbarhet och ansvar är viktigt vid Novia

Bekanta dig med våra utvalda FN:s globala mål som vi särskilt fokuserar på.

Svenska ansökan 2022_10svart
Man med VR-glasögon

Forskning, utveckling och innovation vid Novia

Bekanta dig med vår verksamhet!

 

oppnayh

En möjlighet för alla som är intresserade av att fortbilda sig

Bekanta dig med utbudet av fortbildning, specialiseringsutbildning, Öppna YH eller ledstudier 

alumni

Är du alumn från Novia?

Välkommen med i Novias alumnverksamhet! Har du examen från Yrkeshögskolan Novia eller någon av våra föregångare? Läs mer

Novias strategi

Vision: Novia gör skillnad.

Ny studerande?

Information om studiestarten

Globala mål Novia satsar på

Bekanta dig med våra utvalda FN:s globala mål som vi särskilt fokuserar på.

Studera på svenska

Novia erbjuder Bachelor- och Masterutbildning

Forskning

FUI banar väg för ny kunskap, produkter, service och metoder

Intresserad av fortbildning?

Bekanta dig med Novias fortbildningar

Novia aktiv för alumnerna

Välkommen med i Novias alumnverksamhet

Ingen studieplats i höst? 

Separat ansökan pågår 12–22.7

Dag- eller flerformsstudier?

Du kan avlägga yrkeshögskoleexamen antingen genom att studera heltid sk. dagstudier eller deltid sk. flerformsstudier. Dagstudier arrangeras i regel vardagar kl. 8-17. Närundervisning kombineras med nätundervisning, grupp- och projektarbeten, självständigt arbete och praktikperioder. Flerformsutbildning gör det möjligt att kombinera arbete med studier. Närundervisningens andel är mindre än i dagstudier. Närundervisning arrangeras beroende på utbildning dagtid, kvällstid, under veckoslut eller som intensivperioder.
På engelska daytime studies och blended studies inom Bachelornivå.

Bekanta dig med Novia

Svenska ansökan 2022

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA - MAKE YOUR FUTURE

Novia erbjuder brett utbud av examensutbildningar, allt från både bachelor- till masterexamen. Utöver det har du möjlighet att fortbilda dig vid Novia genom att delta i fortbildningskurser, specialiseringsstudier eller enskilda Öppna YH-kurser. 

Novias profil är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med en särskild uppgift att aktivt delta i det tvåspråkiga Finlands kompetensförsörjning och hållbara samhällsutveckling. Novia tryggar människonära service på svenska.

Novia har tack vare kulturell och språklig kompetens omfattande och konkret samverkan i Norden. Novia arbetar för att knyta Finland starkare till den nordiska kulturella gemenskapen samt främja samarbete inom närings- och övrigt arbetsliv.

 

DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.