Studerande i park

Ansökan till utbildningar på svenska 15-30.3

Ta del av utbudet här

Svenska ansökan 2022 2
Man med VR-glasögon
oppnayh

En möjlighet för alla som är intresserade av att fortbilda sig

Bekanta dig med utbudet av fortbildning, specialiseringsutbildning, Öppna YH eller ledstudier 

alumni

Är du alumn från Novia?

Välkommen med i Novias alumnverksamhet! Har du examen från Yrkeshögskolan Novia eller någon av våra föregångare?

Studera på svenska

Novia erbjuder Bachelor- och Masterutbildning

Forskning

Vår forskning, utveckling och innovation producerar ny kunskap, nya produkter, metoder och tjänster

Intresserad av fortbildning?

Bekanta dig med Novias fortbildningar

Novia aktiv för alumnerna

Välkommen med i Novias alumnverksamhet

Ansökan till utbildningar på svenska

Ansökan pågår 15-30.3. Ta del av vårt utbud.

Hitta det du letar efter

Svenska ansökan 2022

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA - MAKE YOUR FUTURE

Novia erbjuder brett utbud av examensutbildningar, allt från både bachelor- till masterexamen. Utöver det har du möjlighet att fortbilda dig vid Novia genom att delta i fortbildningskurser, specialiseringsstudier eller enskilda Öppna YH-kurser. 

Novias profil är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med en särskild uppgift att aktivt delta i det tvåspråkiga Finlands kompetensförsörjning och hållbara samhällsutveckling. Novia tryggar människonära service på svenska.

Novia har tack vare kulturell och språklig kompetens omfattande och konkret samverkan i Norden. Novia arbetar för att knyta Finland starkare till den nordiska kulturella gemenskapen samt främja samarbete inom närings- och övrigt arbetsliv.

 

DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.