Här beskrivs hur personuppgifter behandlas vid Yrkeshögskolan Novia och hur registrerade personer kan kontakta Novia i ärenden som rör personregister.

Novia följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) och övrig ikraftvarande lagstiftning och vi är ansvariga för all behandling av personuppgifter inom vår verksamhet. Novia behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

På Novia behandlar vi personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som offentligrättsligt samfund (högskola), d.v.s. att tillhandahålla högklassig utbildning, forskning och samverka med det övriga samhället. Vi gör det också för att granska och utveckla vår verksamhet och för att följa lagstiftningen.


Registrerades rättigheter att granska sina personuppgifter

Som registrerad i Yrkeshögskolan Novias personregister har du i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR förordningen rätt att få tillgång till dina personuppgifter. 

Om du vill granska dina personuppgifter sänder du en förfrågan till registrator@novia.fi.

Novia kontrollerar inom 30 dagar vilka personuppgifter som finns och meddelar den som begärt granskning av sina personuppgifter.

Registrerades rättighet att kräva rättelse av uppgifter

Personer som ingår i något av Novias register har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade genom att sända e-post till registrator@novia.fi.

Kostnader

Rätten till insyn är kostnadsfri. En avgift om 150,-/begäran upptas den om registrerades begäran är uppenbart omotiverad eller orimlig, om detta fattas beslut från fall till fall.


Offentliga handlingar

Om du vill få ut en offentlig handling från Novia, kan du sända en begäran. Läs mer om handlingars offentlighet här!


Dataskyddsmeddelanden 

Dataskyddsmeddelanden för centrala och övergripande verktyg och processer finns samlade på en gemensam sida på Novias hemsida. 

Novia skylt löv

Yrkeshögskolan Novias dataskyddsombud

Postadress: Dataskydd vid Åbo Akademi, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo