Ingen antagning 2025

Utbildningen ger en bachelorexamen inom skönhet och kosmetika, skönhetsvård och är ett kreativt och skapande yrke. Estenomen får kompetens inom stil och utseende, hår- och hudvård, makeup, hårdesign, entreprenörskap, kundservice, fotografering, produktkunskap och kosmetika. De kompetenser som utbildningen erbjuder är breda inom skönhetsbranschens ämnen och ger estenomen möjlighet att utföra olika uppgifter i varierande arbetsmiljöer. Estenomen skapar estetiska och visuella helheter för kunder eller modeller enligt arbetsuppgift. Målet är att påverka det inre välbefinnandet för kunderna genom externa förutsättningar, dvs utseende.

Skönhetsbranschen är en framåtsträvande, trendmedveten och kreativ bransch, vilken skapar nya arbetsmöjligheter genom utveckling och förändring. Branschen ger estenomen möjlighet att arbeta på olika sätt med kunder, antingen direkt eller indirekt för mindre eller större företag eller som egenföretagare eller frilansare.

Kompetenser för en blivande estenom

Kompetens i utvecklingen av skönhetsvårdens tjänster och produkter
Estenomen kan planera och utveckla tjänster inom hud- och hårvård, och leda tjänsteproduktionen under utveckling av branschen och sig själv. Estenomen förmår att med respekt för etiska principer verka i en internationell arbetsmiljö.

Hud-, hår-, makeup- och stilkompetens
Estenomen behärskar principerna för människans anatomiska, fysiologiska och kroppsliga funktioner, och de vård- och stilrelaterade faktorer som främjar god hälsa. Estenomen kan handleda kunder och arbetssamfundet i branschprodukternas, tjänsternas och redskapens säkra användning och utveckling.

Kosmetisk kompetens
Estenomen behärskar kosmetikprodukternas kemiska, fysiologiska och kommunikativa egenskaper, och beaktar råvarornas och förpackningarnas, lagstiftningens och den hållbara utvecklingens krav i sitt handlande med kosmetikprodukter i samband med de olika uppgifterna inom branschen, försäljning, marknadsföring och produktutveckling.

Kompetens i skönhetsbranschens affärsverksamhet och företagsamhet
Estenomen har kunskap om principerna för planering av affärsverksamhet inom branschen och om företagandets regler, samt kan i yrkesutövandet utnyttja affärsverksamhetens verktyg i en nationell och internationell verksamhetsmiljö. Estenomen verkar företagarmässigt och kan utveckla affärsverksamheten på etiskt hållbar grund.

Kompetens i skönhetsbranschens forskning och utveckling
Estenomen har förmåga att på ett arbetslivsnära sätt, och med hjälp av nätverk, forska i och utveckla affärsverksamheten inom branschen och sitt yrkesområde.

Studierna består av:
 • Grundstudier, 19 sp
 • Yrkesstudier, 123 sp
 • Praktik, 48 sp
 • Valfria studier, 5 sp
 • Examensarbete, 15 sp
estenom

Estenom (YH)

 • Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
 • Omfattning: 3,5 år 210 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Vasa
 • Ansökningstid: Ingen antagning 2025

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

estenom 3

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller modell)
 • en plan, produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, konstnärlig produktion, kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på Masternivå vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet, både i Finland och utomlands. Novia erbjuder Masterutbildning inom företagsekonomi.

 

Karriärmöjligheter

Utsikterna för karriären inom skönhetsbranschen är många och varierande på grund av de breda kompetenserna. Arbetsplatsen kan vara mindre företag, ledande branschföretag eller som egenföretagare. Professionella arbetstitlar är stylist, försäljningsassistent, försäljningschef, butikschef, frilansande estenom inom smink och/eller hår för mode och skönhet, konsult för branschföretag, branschförman, teamledare eller coach inom produkt- och tjänsteförsäljning, entreprenör eller inom branschutveckling eller utbildning. Estenomen kan även arbeta vid agenturer, showrooms, trendbyråer och branschtidningar.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en eller flera praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen har samarbete med europeiska högskolor i Belgien, Grekland och Litauen. Utlandspraktik är populärt bland studerande och den ger goda möjligheter att knyta internationella kontakter, skapa nätverk samt utveckla den egna yrkesidentiteten. Studerande sporras till att utföra utlandspraktik under studietiden. Studerande har utfört praktik i länder såsom Sverige, England, Frankrike, Nederländerna och Spanien.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen samarbetar med regionens branschföretag samt med andra företag och organisationer inom de olika branschområdena genom gemensamma projekt. Vanligtvis gäller det kortare projekt som utförs av studerandeteam. Projektets kundgrupp kan variera från unga till seniorer, vilket ger bra erfarenhet för studerande. Modevisning och evenemang förverkligas under studietiden, vilka skapas i samarbete med samarbetsparter och sponsorer. Under studietiden genomförs även studiebesök till företag och utomstående föreläsare anlitas. Alumner från skönhetsbranschen kommer och delar med sig av egna erfarenheter, karriärval och arbetsliv. Under praktiken skapas nya kontakter och nätverk med olika aktörer.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet, både i Finland och utomlands. Novia erbjuder två masterutbildningar inom företagsekonomi.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Utbildningsledare
Jaana Ylimartimo Nyback

Jaana Ylimartimo-Nybäck

Lektor

Ansök till estenom!

Ansök till estenomutbildning på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.