Du kan också bli sjukskötare (YH) i Åbo och i Vasa via dagstudier. Läs mer om utbildningarna genom att klicka på dem. 

Inom utbildningen utbildas sjukskötare för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Vårdvetenskap är den vetenskap som sjukskötaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.

Utbildningens innehåll

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande, personcentrerat och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer och arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-10 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna kan delvis vara förlagda till annan ort än hemorten och studieorten.

Studierna består av:
 • Grundstudier, 10 sp
 • Yrkesstudier, 110 sp
 • Praktik, 75 sp
 • Examensarbete, 15 sp

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen sjukskötare (YH), den omfattar 210 studiepoäng och tar normalt 3,5 år.

Sjukskötarens arbete grundar sig på klinisk vårdvetenskap med stöd av kunskaper i folkhälsovetenskap och biomedicinsk vetenskap. Sjukskötarstudierna innefattar både teoretiska studier och handledd praktik.

Närstudiedagar planeras för fem till åtta dagar per månad enligt schema, främst för undervisning som bör ske på plats och inte kan ersättas med självständiga studier. Närstudiedagarna sker främst måndag till fredag dagtid och det kan vara två-tre påföljande dagar. Kurserna består av föreläsningar, individuella- och grupparbeten, simuleringar, workshopar och kliniska (praktiska) övningar. Examinationer av kurser kan vara skriftliga och muntliga, seminarier eller praktiska examinationer. 

studerande blodtryck vård

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • Grundstudier, 10 sp
 • Yrkesstudier, 110 sp
 • Praktik, 75 sp
 • Examensarbete, 15 sp

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen sjukskötare (YH), den omfattar 210 studiepoäng och tar normalt 3,5 år.

Sjukskötarens arbete grundar sig på klinisk vårdvetenskap med stöd av kunskaper i folkhälsovetenskap och biomedicinsk vetenskap. Sjukskötarstudierna innefattar både teoretiska studier och handledd praktik.

Närstudiedagar planeras för fem till åtta dagar per månad enligt schema, främst för undervisning som bör ske på plats och inte kan ersättas med självständiga studier. Närstudiedagarna sker främst måndag till fredag dagtid och det kan vara två-tre påföljande dagar. Kurserna består av föreläsningar, individuella- och grupparbeten, simuleringar, workshopar och kliniska (praktiska) övningar. Examinationer av kurser kan vara skriftliga och muntliga, seminarier eller praktiska examinationer. 

 

Sjukskötare (YH), flerformsstudier, Vasa

 • Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
 • Omfattning: 3,5 år 210 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – flerformsstudier
 • Ort: Vasa
 • Ansökningstid:

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

scrollatelefon

Novia på sociala medier

Vi finns på sociala medier. Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom utbildningen.

sjukskotare

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och kan bli en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet skall utgå från friska eller sjuka enskilda personer och/eller gruppers behov eller problem, alternativt evidensbaserad vård eller undervisning i hälsovård för enskilda personer och mindre grupper vid vårdinrättningar eller ute i samhället.

Examensarbetet kan bestå av externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara en undersökning, ett utvecklingsarbete, en plan eller en produkt.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är sjukskötare ett legitimerat yrke. Efter genomförd och godkänd utbildning beviljar det nationella tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård, Valvira, innehavaren av sjukskötare (YH)-examen rätt att utöva yrket sjukskötare. Examen omfattas av Artikel 31, bilaga V.2 i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2005/36/EC och direktiv 2013/55/EU om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

 

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU. Efter utbildningen är sjukskötaren sakkunnig inom vårdarbete och kan planera, dokumentera, förverkliga, leda och utveckla vården, både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper. Sjukskötaren arbetar med alla åldersgrupper och i olika verksamhetsmiljöer, t.ex. vid sjukhus, inom hemsjukvård och tredje eller privata sektorn. Sjukskötaren har förmåga att utföra ett hälsofrämjande och mångkulturellt vårdarbete som synliggörs av ett etiskt-vårdvetenskapligt och evidensbaserat synsätt som sätter patienten i fokus.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera en kortare eller längre tid vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra praktik utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen är med i flera nätverk inom Norden, Europa och Asien. Dessutom har utbildningen samarbete med ett flertal högskolor och universitet både i Norden och i övriga Europa.

Heminternationalisering sker i den egna yrkeshögskolan genom att studerande deltar i internationell verksamhet med deltagare från utländska samarbetshögskolor.

Genom att bli internationell tutor och ta hand om utländska studerande kan man öka interkulturell kompetens och vara internationellt aktiv under hela studietiden.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisnings- och examensspråket är svenska. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Under praktiken behöver man kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kolleger på deras modersmål. Goda kunskaper i det andra inhemska språket rekommenderas. Praktiken utförs vid olika sjukhus, hälsovårdscentraler/mottagningar och inom äldreomsorgen i hela regionen.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen har samarbete med olika aktörer inom Österbottens välfärdsområde, både gällande examensarbete, utvecklingsprojekt och praktik.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Utbildningsledare
anita stahl

Anita Ståhl-Levón

Lektor i vård

Wolffskavägen 31
65200 VASA

Ansök till sjukskötare, flerformsstudier!

Ansök till utbildningen på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.