Mål

Att vara konstnär förknippas ofta med frihet. Bildkonst handlar om visuell kommunikation, här kan du utveckla ditt eget kreativa tänkande och personliga uttryck. Som bildkonstnär kan du jobba på det klassiska sättet med egen ateljé, eller som lärare, expert eller illustratör. Du kan också sikta in dig på samhällskonsten, en växande bransch där du är med och förverkligar allt från evenemang till konsultuppdrag och projektarbeten.

Utbildningens innehåll

Inom bildkonsten finns inga gränser – vi uppmuntrar individuellt tänkande och kreativa lösningar. Här får du lära dig grunderna i teckning, måleri, konstgrafik, foto-videokonst och skulptur. Vi har också kurser i bland annat i ljudkonst, relationell estetik/ Community art och performance. En stor del av studierna är praktisk konstutövning med tillhörande konstteoretiska föreläsningar och texter. I utbildningen ingår även ämnen som konsthistoria och filosofi. Undervisningen sker på plats på campus, via nätet, i egen ateljé och med inlämningsuppgifter.

Du kan arbeta på distans eller ha din ateljé i Campus Allegro. Var tredje vecka är obligatorisk närvaro med workshop på plats i Campus Allegro.

I den praktiska delen av undervisningen ligger fokus på materialitetens relevans till idén. Vi använder miljövänliga arbetssätt, materialval samt återvinning, i relation till och med kunskap om bildkonstens traditionsgrund.

Utbildningen främjas av en stor spridning av perspektiv och välkomnar alla oavsett ålder, kön, funktionsvariation, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning.

Tyngdpunkten i studierna ligger på den studerandes eget konstnärliga arbete i relation till konstteoretiska referensramar.

Studierna är avgiftsfria men du står själv för materialkostnader.

Utbildningen är den enda svenskspråkiga utbildningen för bildkonst på högskolenivå i Finland.

Bildkonst grupp3

Val av huvudämne eller specialisering

Genom att själv välja fokusområde och tekniker, och tack vare individuell handledning, kan du skapa en utbildning som intresserar just dig. Målet med studierna är att ge dig den konstnärliga kompetens som behövs för att du ska klara dig i branschen och för eventuella vidarestudier.

Bildkonstnär (YH), bildkonst

 • Utbildningsområde: Konst och kultur
 • Omfattning: 4 år 240 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Jakobstad
 • Ansökningstid:

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

● grundstudier

● yrkesstudier

● valfria studier

● praktik, 30 sp

● examensarbete, 15 sp

Studierna består främst av större block, som går över ca 5–6 veckor. I en kurs ingår praktiskt materialbetonat lärande varvat med reflektion, analys och konstteori.

scrollatelefon
Bildkonst atelje

Examensarbete

Examensarbetet är ofta en startpunkt för den kommande yrkesverksamheten. Arbetet består av en större konstnärlig helhet med textdel, som kan placeras i en tydlig kontext inom konstfältet.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på Masternivå vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet, både i Finland och utomlands. Novia erbjuder öven två olika Masterutbildningar inom företagsekonomi på engelska.

 

Besök Campus Allegro

Vill du komma och hälsa på oss oss till på Campus Allegro för att få en uppfattning om stället och studierna?

Vi tar emot både enskilda peroner och grupper – när som helst! Ta kontakt med Emma Westerlund, Emma.Westerlund@novia.fi så skräddarsyr vi ett besökspaket!

Karriärmöjligheter

Framtidens bildkonstnärer har många valmöjligheter, och det betyder samtidigt att du behöver vara mångkunnig. Du kan jobba i en egen ateljé eller verkstad med utställningsverksamhet, arbeta med uppdragsgivare som kommuner, företag och föreningar ofta med samhällsorienterad konst eller offentliga konstverk. Kunskaper i rörlig digital bild öppnar många arbetsmöjligheter. Många läser pedagogik som valbart ämne och arbetar som bildlärare på olika nivåer. Under praktikperioderna finns gott om möjligheter för att prova på olika sätt att arbeta som bildkonstnär.

Internationell verksamhet

Konstutbildningar är internationella och vi utbildar för ett globalt konstliv. Konstnärerna har historiskt verkat över nationsgränser och under lång tid bidragit till att internationalisera och öppna upp kultur- och samhällslivet samtidigt som man verkar i de lokala sammanhangen. Vi bjuder årligen in internationella gästlärare.

Du kan åka som utbytesstuderande en termin eller ett läsår, eller göra din praktik utomlands. Vi rekommenderar att du i så fall åker utomlands under det tredje studieåret. Bildkonsten har många partnerskolor och du kan själv välja en högskola vars innehåll och undervisning passar just dina studier.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisnings- och examensspråket är svenska, men enskild handledning och föreläsningar förekommer ibland även på finska eller engelska. Skriftliga arbeten och tentamen kan enligt överenskommelse även göras på finska och engelska.

Samarbete med andra aktörer

Vi samarbetar med andra utbildningar, föreningar, organisationer, institutioner, städer, kommuner och företag. Många av våra Artist talk kommer från regionens Artist in Residence verksamheter.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan du söka dig vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Karriärmöjligheter

Framtidens bildkonstnärer har många valmöjligheter, och det betyder samtidigt att du behöver vara mångkunnig. Du kan jobba som traditionell konstnär i en egen ateljé eller verkstad, eller arbeta med projekt för uppdragsgivare som kommuner, företag och föreningar. Offentlig konst och illustratörsuppdrag för spelindustrin och digital design är väldigt efterfrågat just nu. Många bildkonstnärer har egna företag och jobbar som frilansande konstnärer.

 

Läroplansansvarig
Marika Holm

Marika Holm

Lektor

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD

Ansök till bildkonstnär (YH)!

Ansök till bildkonstnärutbildning på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.