Mål

Vill du lära dig mer om om rummets olika funktioner och utformning? Om material, ljussättning, färgsättning, rummets disponering och styling? Genom studier i inredningsarkitektur utvecklar du din egen kreativitet. Målet med utbildningen är en mångsidig kunskap om formgivningsprocessen, och vi hjälper dig att utvecklas till en professionell yrkesutövare med en säker formkänsla i kombination med en bred kunskap om både material och arbetsmetoder.

Hållbarhetsfrågor behandlas i de flesta ämnen – såväl teoretiska som praktiska. Man lär sig göra ekologiska, funktionella och etiska material- och produktval, ta hänsyn till användarorienterad planering samt varaktiga estetiska val.

Utbildningen inom inredningsarkitektur är den enda svenskspråkiga på högskolenivå i Finland.

Studiernas uppbyggnad
 • grundstudier
 • yrkesstudier
 • valfria studier
 • praktik, 30 sp
 • examensarbete, 15 sp

Grundstudierna innehåller allmänna studier och studier inom konsthistoria, designhistoria och kulturkunskap. Yrkesstudier innebär branschspecifika kurser där du som studerande utvecklas professionellt. Under studietiden har du 20 veckor (30 sp) praktik när har du möjlighet att fördjupa dig inom ett visst område. De flesta gör sin praktik på arkitekt- och inredningsbyråer runt om i Finland, men vi har även studerande som haft praktikplatser i Sverige, Danmark och andra europeiska länder. Examensarbetet görs under det sista studieåret.

Inredningsdesign planering

Utbildningens innehåll

Inredningsplanering handlar om människans behov och trivsel. I våra verkstäder kan du experimentera och skapa hållbara produkter för rummets olika behov. Studierna innehåller både teoretiska ämnen och praktiska uppgifter som teckning, visuell kommunikation, färglära, komposition, digitala verktyg och tredimensionell gestaltning. Teamarbete är viktigt, och redan under studietiden knyter du kontakter till arbetslivet. Vi jobbar både tillsammans med näringslivet och med projekt som förverkligas inom högskolan. Det kan också vara samarbeten med andra kulturutbildningar där var och en deltar med sina egna kompetenser.

En fungerande kommunikation mellan beställare, tillverkare och användare är grunden till allt. Vi strävar efter en familjär stämning och hos oss kan du räkna med individuell handledning.

Formgivare (YH), inredningsarkitektur

 • Utbildningsområde: Konst och kultur
 • Omfattning: 4 år 240 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Jakobstad
 • Ansökningstid: 12.7–22.7

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

Inredningsdesign fargval

Examensarbete

Examensarbetet kan vara ett internt eller externt beställningsarbete, ett samarbetsprojekt eller ett designkoncept. Våra studerande har bland annat planerat restauranger, daghem och butiksutrymmen med fokus på färgsättning och akustik. Målet med examensarbetet är utveckla och visa din förmåga att tillämpa dina kunskaper, och knyta viktiga branschkontakter.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan du söka till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

 

Besök Campus Allegro

Vill du komma och hälsa på oss på Campus Allegro för att få en uppfattning om stället och studierna? Vi tar emot både enskilda peroner och grupper – när som helst! Ta kontakt med Emma Westerlund, Emma.Westerlund@novia.fi, vi skräddarsyr ett besökspaket!

Karriärmöjligheter

Som formgivare med inriktning på inredningsarkitektur är designtjänster samt funktionella och visuella problemlösningar din vardag. Du kan du jobba som egenföretagare, på arkitekt- eller inredningsbyråer samt inom designindustrin. Arbetet är varierande, du kan jobba med att planera och inreda privata och offentliga rum, men även temporära rum, mässmontrar och utställningar.

Internationell verksamhet

Vill du se världen? Vi deltar i flera europeiska utbytesprogram och våra studerande har fina möjligheter att studera utomlands. Du kan åka som utbytesstuderande en termin eller ett läsår, eller göra din praktik utomlands. Vi rekommenderar att du i så fall åker utomlands under det tredje studieåret.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisnings- och examensspråket är svenska, men enskild handledning och föreläsningar förekommer ibland även på finska eller engelska. Skriftliga arbeten och tentamen kan enligt överenskommelse även göras på finska och engelska.

Samarbete med andra aktörer

Vi arbetar nära branschen och ofta med projekt för olika uppdragsgivare. Examensarbetet eller praktikplatsen kan vara en första kontakt till din framtida arbetsplats. Redan under studietiden är det viktigt att knyta kontakter till arbetslivet och därför poängterar vi kommunikationen mellan beställare, tillverkare och användare.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan du söka till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Karriärmöjligheter

Som formgivare med inriktning på inredningsarkitektur är designtjänster samt funktionella och visuella problemlösningar din vardag. Du kan du jobba som egenföretagare, på arkitekt- eller inredningsbyråer samt inom designindustrin. Arbetet är varierande, du kan jobba med att planera och inreda privata och offentliga rum, men även temporära rum, mässmontrar och utställningar.

 

Tf läroplansansvarig
AndersAromaki

Anders Aromäki

Lektor

Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD

Ansök till formgivare!

Ansök till formgivare, inredningsarkitektur på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.