Utbildningen i maskin- och produktionsteknik strävar efter att ge dig en bred kunskap i maskin-, energi-, drifts-, produktion- och automationsteknik. Stor vikt läggs även vid att ge dig ett globalt perspektiv på en hållbar teknisk, ekonomisk och lönsam utveckling.

Utbildningens innehåll

Studierna indelas i grund- och yrkesstudier. I grundstudierna ingår matematik, fysik och språk samt företagsekonomi och teknikämnen. Yrkes- och inriktningsstudierna bygger upp den fackliga kompetensen och skapar yrkesidentiteten.

Centrala ämnen inom maskin- och produktionsteknik är maskin- och energiteknik, maskinelement och hållfasthetsberäkningar, konstruktions-, automations-, fordons-, tillverknings- och produktionsteknik, robotik, drift- och processteknik samt ekonomi och ledningssystem.

Under det första läsåret väljer du inriktning. De inriktningar som erbjuds inom utbildningen är:

 • bil- och transportteknik
 • drift- och processteknik
 • maskinkonstruktion


Inriktningen bil- och transportteknik fokuserar på bil- och fordonsteknik samt logistik och transport. Väljer du denhär inriktningen erhåller du en god teoretisk insikt i fordons- och transporttekniska lösningar. I studierna ingår en gedigen praktikdel (60 sp).

Inriktningen i drift- och processteknik betonar drift- och processteknik, drift av diesel- och biokraftverk, effektiv användning av nuvarande energiformer och utveckling av förnybara energiformer. Du får kunskaper och färdigheter i att analysera och jämföra olika energiformers lönsamhet och miljöpåverkan ur ett nationalekonomiskt och företagsekonomiskt perspektiv.

Centralt för inriktningen maskinkonstruktion är maskintekniska beräknings- och konstruktionsmetoder. Du lär dig lösa tekniska problem, tillämpa nya tekniker, behärska datorstödd konstruktion och beräkning samt beräkna, jämföra och optimera olika tekniska och ekonomiska lösningar.

Studiernas uppbyggnad
 • grundstudier
 • maskintekniska yrkesstudier
 • yrkesstudier inom inriktning
 • valfria studier
 • praktik
 • examensarbete
maskin ochproduktionsteknik2

Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik

 • Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
 • Omfattning: 4 år 240 Studiepoäng
 • Form: Bachelorexamen – dagstudier
 • Ort: Vasa
 • Ansökningstid: 11-25.3.2025

Förkunskaper

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • högskoleexamen.
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) 
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier

 

scrollatelefon

Novia på sociala medier

Nu finns vi på sociala medier. Följ oss och ta del av nyheter och vad som händer inom högskolan.

narbildsstuderande

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Examensarbetet fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger dig möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av din personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten.

Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)

Fortsatta studiemöjligheter

Efter att du avlagt en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan du söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

 

Karriärmöjligheter

Som maskiningenjör öppnar sig ett brett arbetsfält för dig med möjligheter att välja arbetsuppgifter inom många områden till exempel inom konstruktion, produktutveckling, teknisk försäljning, service, drift och underhåll, produktion, bil och transport - och fordonsbesiktning. Utbildningen ger dig mångsidiga karriärsmöjligheter både inom små, medelstora och stora företag i Finland och utomlands.

Internationell verksamhet

Du kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Novia har samarbetspartners runtom i världen; i Norden, Europa, USA, Mexiko och i Asien. Novia är även aktiv i flera olika nätverk t.ex. inom EPS-nätverket kan du som studerande arbeta med projekt i internationella, tvärvetenskapliga team. En del projekt görs i samarbete med näringslivet medan andra är mer akademiska. Runtom i Europa finns det 18 universitet i 11 länder som erbjuder möjligheten att arbeta i projekt. Mera information om projekten finns att läsa här. Inom Nordplus-nätverken ligger fokus på studier och/eller praktik i de Nordiska länderna och i Baltikum.

Utbildningen i maskin- och produktionsteknik har ett avtal för dubbelexamen med Universitat de Lleida i Spanien. Detta innebär att du har möjlighet att antas till ett studieår vid Universitat de Lleida och få kompetenser och en ingenjörsexamen därifrån. Efter slutförda studier vid Novia erhålls en finländsk ingenjörsexamen. Med andra ord är det möjligt för dig att få två internationellt gångbara högskoleexamina.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen maskin- och produktionsteknik har ett nära samarbete med regionens företag och andra aktörer. Samarbetet ger möjligheter till kortare eller längre projekt i samverkan med företag. Undervisningen vid utbildningen är anpassad till arbetslivets behov och kursutbudet uppdateras regelbundet i samarbete med regionens företag för att göra studierna så relevanta som möjligt. Novia samarbetar med Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet i forsknings- och undervisningslaboratoriet Technobothnia. Samarbetet resulterar i en välutrustad och mångsidig maskinpark.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att du avlagt en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan du söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid en yrkeshögskola eller ett universitet. En möjlighet för dig som avlagt examen inom maskin- och produktionsteknik är att studera vidare inom Novias tvååriga engelskspråkiga Master's utbildning Industrial Management and Engineering, 60 studiepoäng, där tyngdpunkten ligger på ledarskapsfärdigheter. En annan möjlighet är att studera vidare vid Novias tvååriga engelskpråkiga Master's utbildning Intelligent Systems, 60 studiepoäng, där tyngdpunkten ligger på intelligenta system. Dessa studier kan bedrivas vid sidan av ett heltidsjobb.

Ett annat alternativ är diplomingenjörsutbildningen i energiteknik vid Åbo Akademi i Vasa. Utbildningen är en tvåårig magisterutbildning som omfattar 120 studiepoäng. Utbildningen erbjuder en ypperlig möjlighet att öka kunnandet inom energiteknik i regionen, med betoning på hållbar energiteknik och med aktiva och goda relationer till regionens näringsliv.

Vanliga frågor & svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden.

Karriärmöjligheter

Som maskiningenjör öppnar sig ett brett arbetsfält för dig med möjligheter att välja arbetsuppgifter inom många områden till exempel inom konstruktion, produktutveckling, teknisk försäljning, service, drift och underhåll, produktion, bil och transport - och fordonsbesiktning. Utbildningen ger dig mångsidiga karriärsmöjligheter både inom små, medelstora och stora företag i Finland och utomlands.

 

Utbildningsledare
Kaj Rintanen_contact

Kaj Rintanen

Lektor

Wolffskavägen 33
65200 VASA

Ansök till ingenjör!

Ansök till ingenjör, maskin- och produktionsteknik på studieinfo.fi.

Relaterade nyheter

Läs mer relaterade nyheter
DNV SE certifikat
image 35

Novias kvalitetsledning är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.