Bachelor- och Masterstudier på svenska 

Har du ingen studieplats till hösten 2024?
Separat ansökan pågår 12-22.7.2024 kl. 15.00 sök via studieinfo.fi

 

Bioekonomi

Företagsekonomi

Hälsa och välfärd

Högre YH/Master (du behöver två års arbetserfarenhet efter din YH-examen)

Konst och kultur


Teknik och sjöfart

 

Vill du studera vid Novia?

Hos oss trivs våra studerande!  Novia är den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland verksam i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia erbjuder högklassig arbetslivsförankrad utbildning och våra studerandeföreningar erbjuder ett rikt studieliv för sina medlemmar. Här får du vänner för livet och här skapar du din egen framtid!

Dag- eller flerformsstudier?

Du kan avlägga yrkeshögskoleexamen antingen genom att studera heltid sk. dagstudier eller deltid sk. flerformsstudier. Dagstudier arrangeras i regel vardagar kl. 8-17. Närundervisning kombineras med nätundervisning, grupp- och projektarbeten, självständigt arbete och praktikperioder. Flerformsutbildning gör det möjligt att kombinera arbete med studier. Närundervisningens andel är mindre än i dagstudier. Närundervisning arrangeras beroende på utbildning dagtid, kvällstid, under veckoslut eller som intensivperioder.

Intresserad av att studera på engelska?                                               

Välkommen till Novia!

Aktivt studieliv vid Novia

Novium är studerandekåren för alla studerande vid Novia. Novium utbildar tutorer, sköter om intressebevakning på både nationellt och lokalt plan. Novium utser studeranderepresentanter för interna och externa samarbetsorgan samt bevakar studerandes rättigheter och arbetar för rättvis behandling. Noviums hemsida.


Studerandeföreningar vid Novia

Studerandeföreningar finns på varje campus och deras uppgift är att ordna aktiviteter och höja trivseln. Många av föreningarna har egna, ändamålsenliga utrymmen och ordnar aktiviteter som bl.a. sitzer, exkursioner och motionsevenemang.

Högre YH - Master Degree

Högre YH - Master Degree (du behöver två års arbetserfarenhet efter din YH-examen)