Bachelor- och Masterstudier på svenska, ansökan öppen 15-30.3.2023

15.3.2023
Novia Pressmeddelande
ansokan2023 ig

Yrkeshögskolan Novia erbjuder utbildningsplatser inom bioekonomi, företagsekonomi, hälsa, välfärd samt teknik och sjöfart.

Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och högskolan är verksam i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 800 studerande och en personalstyrka som består av ca 320 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt alumnnätverk. 

Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad yrkeshögskoleutbildning för våra examensstuderande samt fortbildning. Vi bedriver FUI-verksamhet som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Med stark studiegemenskap och nära kontakt mellan Novias studerande och personal blir dina studier både roliga och smidiga hos oss. Vi är med och skapar din framtida karriär! Make your future!

Nyheter för ansökan 2023 är

  • Ingenjör (YH), informationsteknik i Vasa som erbjuds som dagstudier och
  • Tradenom (YH), informationsbehandling som erbjuds online.

Utbildningarna som erbjuds är 882 och de inleds hösten 2023. Ansökan sker via studieinfo.fi

Bioekonomi

Företagsekonomi

Hälsa och välfärd

Högre YH/Master inom hälsa och välfärd (du behöver två års arbetserfarenhet efter din YH-examen)

Konst och kultur

Teknik och sjöfart

 

Tilläggsuppgifter fås av 

Yrkeshögskolan Novia, antagningsservice, antagningsservice@novia.fi 

Avsändare

Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803