Årsberättelse och bokslut

Yrkeshögskolan Novia presenterar de gångna åren i årsberättelse och bokslut nedan.
Vill du beställa den tryckta versionen av bokslut 2016 kontakta jenny.svartsjo@novia.fi.

 

Du kan läsa tidigare årsberättelser antingen i ISSUU-format eller som pdf nedan. Från och med 2016 finns årsberättelsen endast i elektroniskt format. 

2016
Årsberättelse 2016
Bokslut 2016

2015

Årsberättelse 2015
Bokslut 2015

2014

Årsberättelse 2014
Bokslut 2014

2013

Årsberättelse 2013
Bokslut 2013

2012

Årsberättelse 2012
Bokslut 2012

2011

Årsberättelse 2011
Bokslut 2011

2010

Årsberättelse 2010
Bokslut 2010 

2009

Årsberättelse 2009
Bokslut 2009

2008

Årsberättelse och bokslut 2008