arsberattelse header

Rektors årsöversikt 2019

orjan12 250

Novias elfte verksamhetsår har tagit slut.  Antalet examina uppgick till 726, vilket är största antalet någonsin. Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år 2019 med goda resultat inom utbildning, forskning och utveckling.

Jag riktar ett varmt och ödmjukt tack till alla som varit med om att förverkliga detta. Det här är en bra bas att bygga vidare på 2020.


Läs mer ›

sigill4

 

 

Studerandestatistik

Antal studerande 2019 enhetsvis
2019 Antal studerande

Läs mer ›

Personalstatistik

Undervisningspersonal 2019

2019 Undervisningspersonal

Läs mer ›

Personalärenden under året

Vid Yrkeshögskolan Novia arbetar cirka 290 personer. De flesta arbetar inom undervisning samt forskning och utveckling och de är experter och specialister inom sina  egna utbildnigsområden. Övriga arbetar med olika arbetsuppgifter så som bl.a. förvaltning, studerande- och biblioteksservice, ICT-planering, kvalitetsarbete, internationell verksamhet, kommunikation och ekonomiservice.

Under 2019 kunde verkställande av tidigare samarbetsföhandlingar avlutas.      

Antalet anställda i Novia var i medeltal 287 under 2019, det är en ökning med 8 personer från fjolårets antal. Åtta personer avgick med pension under året.                                                     

Novias personal har tillgång till utmärkta företagshälsovårdstjänster  på högskolans alla verksamhetsorter. 

Läs mer ›

 

personal2

 

Utbildningsenheter 2019

vasa

Vasa


Utbildning till barnmorska, hälsovårdare, socionom, sjukskötare, bioanalytiker, röntgenskötare, och alla ovannämnda inom högre YH, estenom, Bachelor of Health Care, tradenom, ingenjör, ingenjör högre YH och Master of Engineering.

Läs mer ›

raseborg3

Åbo Raseborg

Utbildning i Åbo till hälsovårdare, sjukskötare, socionom, sjökapten, Master of Culture and Arts, Master of Business Administration, Master of Hospitality Management.
Utbildning i Raseborg till agrolog, skogbruksingenjör, byggmästare, ingenjör, Bachelor of Natural Resources, Master of Natural Resources.

Läs mer ›

jakobstad 2

Jakobstad

Utbildning till musiker, musikpedagog, scenkonstpedagog, bildkonstnär, medianom, formgivare, Master of Culture and Arts.

Läs mer ›

Forskning och utveckling

Yrkeshögskolan Novias tillämpade forsknings- och utvecklingsverksamhet bygger på långsiktigt arbete inom ramen för fem utvalda fokusområden.

Vi samarbetar bland annat med kommuner, organisationer och företag för att stöda och stärka våra egna verksamhetsregioner och via det även vår egen undervisning. Vi bedriver mångsidig projektverksamhet och har ett gediget kunnande inom olika externa finansieringsformer.

Betydelsen av forskning, utveckling och innovation ökar i landets yrkeshögskolor i takt med de nationella strävandena att intensifiera kontakten mellan produktion och användning av ny kunskap och nya tillämpningar. 

Läs mer ›

 

Internationell mobilitet

IW2019Jakobstad 1 2 
Novias studerande kan studera eller göra praktik utomlands som en del av sin examen. Även lärare och övrig personal kan delta i internationell mobilitet genom undervisning, fortbildning eller utbyte av best practices. 

Läs mer ›

Novia deltog i SuomiAreena

suomiareena

Under en varm vecka i juli deltog Yrkeshgöskolan Novia första gången i Folktingets Café Svenskfinland-paviljong under SuomiAreena veckan som är det största forumet för politker och samhällsdebatt i Finland.  Novias musikstuderande deltog med jazzinslag på MTV-scenen.

Läs mer ›

Studerandekåren Novium

Noviums arsfest 15.3.2019 2

Studerandekårens uppgift är att tillvarata studerandes intressen. Detta förverkligas genom studeranderepresentation och intressebevakning i olika organ inom Novia och hos externa samarbetsparter, genom tutorverksamhet, utbildningar, studerandeförmåner och evenemang.

Läs mer ›

Satsning på kvalitet

kvalitet3

Novia profilerar sig som en högskola som prioriterar systematisk kvalitetsledning. 

Läs mera ›

Marknadsföringssatsningar

marknadsforing

Novia satsade på marknadsföring genom att delta i flera olika mässor och evenemang som riktar sig till ungdomar.

Läs mer ›

Novias lektor Daniela Sundell vald till årets lärare

Daniela Sundell

Novias lektor Daniela Sundell i Åbo vald till årets lärare på de nationella AMK-dagarna

Läs mer ›

 

NCU blue auditerad

ISO 9001 COL SE