Engelska 2022

AMK- ja Master-tutkinnot
Bachelor and Master Degree programmes 4.-18.1.2023

Lue lisää

Svenska ansökan 2022 2

Korkealaatuinen Novia

Noviassassa on 4 500 opiskelijaa ja noin 320 työntekijää, jotka kouluttavat kovatasoisia ammattilaisia elinkeinoelämän tarpeisiin. Novia osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen kehitykseen. Haluamme nähdä opiskelijoidemme kasvavan ammatillisessa roolissaan ja antaa heille tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista. Tarjoamme monenlaisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia myös jo työelämässä oleville. Tuemme osaamisen jatkuvaa kehittämistä tarjoamalla TKI-työtä, johon osallistuvat niin opiskelijat kuin henkilöstökin. Tarjoamme ruotsin- ja englanninkielistä koulutusta monella eri alalla.

Novia on Suomen suurin ruotsinkielinen AMK. Koulutuspaikkakuntia ovat Vaasa, Turku, Raasepori ja Pietarsaari.

 

Man med VR-glasögon

Tutkimus, kehitys ja innovaatio

oppnayh

Avoin AMK


Voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia. Avoin AMK toimii myös väylänä korkeakouluun. 

alumni

Alumni

Novian alumnitoimintaa

 

Studera på svenska

Novia erbjuder Bachelor- och Masterutbildning

Tutkimus, kehitys ja innovaatio

Tutkimus, kehitys ja innovaatio

Intresserad av fortbildning?

Bekanta dig med Novias fortbildningar

Alumni

Tervetuloa!

Study in English at Novia UAS

Apply 4-18.1.2023

Mitä etsit?

Svenska ansökan 2022

Korkealaatuinen ammattikorkeakoulu

Noviassa on 4500 opiskelijaa ja noun 320 työntekijää. Novia osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen kehitykseen. Haluamme nähdä opiskelijoidemme kasvavan ammatillisessa roolissaan ja antaa heille tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista. Tarjoamme monenlaisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia myös jo työelämässä oleville. Tuemme osaamisen jatkuvaa kehittämistä tarjoamalla TKI-työtä, johon osallistuvat niin opiskelijat kuin henkilöstökin. Tarjoamme ruotsin- ja englanninkielistä koulutusta monella eri alalla.

Novia on Suomen suurin ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu. Koulutuspaikkakuntia ovat Vaasa, Turku, Raasepori ja Pietarsaari.

Novialla voit opiskella AMK-tutkinnon ja YAMK-tutkinnon ruotsin- ja englanninkielisessä koulutusohjelmissa. Novia tarjoaa myös erikoistumis- ja täydennyskoulutusta sekä Avoin AMK opintoja.

Bachelor and Master Degree Programmes

Novialle myönnetyt laatuleimat

Ensimmäisena korkeakouluna Suomessa, Novian laadunvarmistusjärjestelmä sai vuonna 2019 Karvi:n uuden auditointimallin 2018-2024 mukaisen laatuleiman. Auditointi on voimassa kuusi vuotta. 

Novia on myös ISO 9001 DNV auditoitu korkeakoulu.