banner framsida

Vision och profil

Novia är en attraktiv högskola och en viktig regional arbets- och näringslivsutvecklare. Inom våra strategiska fokusområden är vi ledande i landet och internationellt erkända.

Novia är en svenskspråkig yrkeshögskola med god förankring i regionerna Österbotten och sydvästra Finland. Högskolan deltar i utvecklingen av regionernas närings- och arbetsliv och främjar hållbar utveckling. Högskolan har ett aktivt samarbete i Norden, speciellt inom sina fokusområden.
 

› Läs mer om Novia på novia.fi

Värderingar

Novias värderingar ligger till grund för verksamheten inom högskolan.

  • Vi sätter studerande och lärande i centrum.
  • Vi beaktar arbetslivets behov
  • Vi står för fördomsfrihet, dynamik och kreativitet.
  • Vi utvecklas ständigt i våra arbetsuppgifter.
  • Vi värdesätter varandras kunskap och utvecklar arbetsgemenskapen.
  • Vi verkar för en hållbar samhällsutveckling.
  • Vi bedriver verksamheten så att den långsiktigt står på en stabil ekonomisk grund. Vi verkar för främjande av öppen vetenskap och forskning.
 
 
 
 
 

NCU blue auditerad
 

ISO 9001 COL SE

Rektors översikt 2016

orjan andersson

Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år 2016 med fortsatt växande antal 55 studiepoäng, examina på en bra nivå och kraftigt växande FoU-verksamhet, för att ge några exempel.

Samtidigt planerades en omfattande organisationsändring inför 2017. På fastighetsfronten skedde mycket i och med planeringen av flytten från Seriegatan till Alere på Wolffskavägen 31,

det omförhandlade avtalet i Raseborg och planeringen av nya utrymmen i Åbo. Uppdatering av strategin Novia 2020+, planen för strukturella lösningar och samordningsarbetet med Åbo Akademi var strategiskt viktiga åtgärder.

Jag riktar ett ödmjukt tack till alla som varit med om att förverkliga detta. Det här är en bra bas att bygga vidare på 2017. 

Läs mer ›

 

Studerandestatistik

Antal studerande 2016 enhetsvis
Antal studerande2

Läs mer ›

Personalstatistik

Undervisningspersonal
undervpersonal

Läs mer ›

Personalärenden under året

Novia strävar efter att alla våra medarbetare ska ha tillgång till de verktyg och kompetenser som behövs för att smidigt kunna anpassa sig till nya arbetssätt. Novia satsar på att medarbetarna utvecklas i sina arbetsuppgifter och vi värdesätter varandras kunskap och utvecklar arbetsgemenskapen. Vi verkar för en hållbar samhällsutveckling.

Det behövs nya idéer och initiativförmåga inom undervisning, forskning och utveckling och inom administrativa arbetsuppgifter. I tider av förändring är det viktigt att kunna garantera medarbetarnas välmående och arbetshälsa vilken erbjuds medarbetarna.

Novia uppmuntrar medarbetare till samhällsengagemang inom olika områden. För en trivsam arbetsplats krävs förmåga att tänka om och satsa på nya positiva möjligheter.

Högskolan anordnar personaldagar för personalen. Ort och plats varierar för att på bästa sätt kunna erbjuda personal på de olika orterna att ha möjlighet att delta. Målet med dagarna är att ge personalen energigivande dagar med föreläsningar som ger nya kunskaper, insikter och inspiration. Under dagarna tas årligen upp aktuella ämnen inom högskolan. Dagarna skall stärka vi-andan inom högskolan och utvärderas årligen av personal.

Personaldagar ordnades 2016 i Åbo vid Auriga samt ombord på Viking Grace. Över 200 anställda deltog.

 

Läs mer ›

ar16 s kh

 

Utbildningsenheter

campus alere

Vasa, Seriegatan

Utbildning till barnmorska, hälsovårdare, socionom, sjukskötare, bioanalytiker, röntgenskötare, och alla ovannämnda inom högre YH, estenom samt Bachelor of Health Care.

Läs mer ›

campus w33

Vasa, Wolffskavägen

Utbildning till ingenjör, tradenom, ingenjör högre YH.

Läs mer ›

campus allegro

Jakobstad

Utbildning till musiker, musikpedagog, dramainstruktör, bildkonstnär, medianom, formgivare.

Läs mer ›

campus raseborg

Raseborg

Utbildning till ingenjör, byggmästare, skogbruksingenjör, agrologsamt Bachelor and Master of Natural Resourses.

Läs mer ›

campus nunneg

Åbo

Utbildning till hälsovårdare, sjukskötare, socionom, sjökapten samt Master of Culture and Arts, Business Administration, Hospitality Management.

Läs mer ›

Forskning och utveckling

Yrkeshögskolan Novias tillämpade forsknings- och utvecklingsverksamhet bygger på långsiktigt arbete inom ramen för fem utvalda fokusområden. Vi samarbetar bland annat med kommuner, organisationer och företag för att stöda och stärka våra egna verksamhetsregioner och via det även vår egen undervisning. Vi bedriver mångsidig projektverksamhet och har ett gediget kunnande inom olika externa finansieringsformer.

Det praktiska arbetet görs av våra forsknings- och utvecklingsledare, projektpersonal, lärare och studerande i samverkan med regionernas närings- och arbetsliv. Vi samarbetar med andra högskolor och universitet både nationellt och internationellt.

Läs mer ›

 

Internationell mobilitet

startInternationell2

Novias studerande kan studera eller göra praktik utomlands som en del av sin examen. Även lärare och övriga personal kan delta i internationell mobilitet genom undervisning, fortbildning eller utbyte av best practises. År 2016 ordnade Novia en International Staff Week i Raseborg och Åbo. Deltagarna kom från nio olika länder.

Läs mer ›

Pedagogisk utveckling

pedagogiskt ledarskap

Basen för Novias pedagogiska verksamhet är att förverkliga god utbildning samt forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Läs mer ›

Inskriptionen inleder läsåret

inskription 2

I september öppnades läsåret 2016-2017 officiellt när Novia höll en högtidlig inskription vid Åbo Akademi i Vasa, förväntningarna inför läsåret var höga både bland personal och nya studerande. Rektor Andersson inledde läsåret med inskriptionstal varefter riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson höll festtalet.

Läs mer ›

Studerandekåren Novium

startNovium
Studerandekårens uppgift är att tillvarata studerandes intressen. Detta förverkligas genom studeranderepresentation och intressebevakning i olika organ inom Novia och hos externa samarbetsparter, genom tutorverksamhet, utbildningar, studerandeförmåner och evenemang.

Läs mer ›

Marknadsföringssatsningar

massor

Novia satsade på marknadsföring genom att delta i flera olika mässor och evenemang som riktar sig till ungdomar.

Läs mer ›

Satsning på kvalitet

kvalitet

Novia profilerar sig som en högskola som prioriterar systematisk kvalitetsledning. 

Läs mera ›