Hälsa och välfärd

Arbetslivsfärdigheter inom hälsa och välfärd är förutom yrkesmässig kunskap också vilja och förmåga att verka med människor, aktivitet och initiativrikhet, ansvarskännande, tolerans och förmåga till självständigt arbete och beslutsfattande. Branschen utvecklas fortgående, vilket även kräver vilja att utveckla sig själv och sitt arbete.

Novia erbjuder följande utbildningar inom hälsa och välfärd

Novia erbjuder följande flerformsutbildningar inom hälsa och välfärd år 2021

Högre YH-utbildning

Novia erbjuder följande Bachelorutbildningar på engelska inom hälsa och välfärd

Observera att ansökningstiden till utbildning på engelska är 7-20.1.2021. 

Novia erbjuder följande Masterutbildning på engelska inom hälsa och välfärd

Observera att ansökningstiden till utbildning på engelska är 7-20.1.2021.

Alere i Vasa

Novia och VAMK erbjuder studerande förutom moderna utrymmen även möjligheter till gemensam undervisning och lärarutbyte mellan finsk- och svenskspråkiga utbildningar; för studerande är det en absolut konkurrensfördel när man vill sysselsätta sig i Vasaregionens tvåspråkiga arbetsmiljöer.

Besök våra campus i Åbo och Vasa