Vi är delaktig i omställningen som behövs

Kustland är mer än bara ställen där land och hav möts. Kustland är gradienter, övergångar, mötesplatser och smältdeglar. Vid institutionen för bioekonomi har kustlandet varit den gemensamma nämnaren för FUI-verksamheten ända sedan starten 2009. Kustland världen över är speciella på många sätt. Kustnära samhällen har hög mångfald och präglas av en konstant växelverkan mellan land och hav. Företagsamhet, flexibilitet, kunskap, kontakter och kommunikation är några av de viktigaste byggstenarna för blomstrande samhällen och för en jämställd och rättvis omställning till hållbarhet. Vårt mål är att vara delaktiga i den omställningen i kustland världen över.

Du kan läsa mer i våra verksamhetsberättelser

Vår verksamhet

  • Bidrar till en hållbar, rättvis omställning.
  • Är tvärfacklig och mångprofessionell.
  • Bygger på gediget projektkunnande, forskning och fokuserade tillämpningar.
  • Bidrar till kunskapshöjning, till exempel via fortbildning, seminarier och publikationer.
  • Är i ständig utveckling.

Exempel från våra projekt

Smak, diversitet, teknologi och natur - Matregion Nyland blickar framåt

Har du frågor om våra projekt?

Du når personalen på fornamn.efternamn@novia.fi
Marianne Fred kontakt

Marianne Fred

Forskningsledare

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS

Pia Gustafsson

Forskningsassistent

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS