Vår miljös förmåga att stödja våra kulturer och ekonomier nu och i framtiden är nödvändiga för en hållbar framtid. Vårt uppdrag är att undersöka och stödja alla typer av samhällen i att hitta sätt att integrera sitt beteende och sin verksamhet för att skydda, återställa och värdesätta den ekologiska grunden för liv. När man omprövar, förbättrar och hanterar holistiska system kräver samarbetet mellan flera intressenter tvärvetenskaplig förståelse, vilket främjar innovation och stärker samhällets band. Vår verksamhet kan vara bred och omfatta många aktörer eller fokusera på primärforskning som alla våra andra studier härrör från. 

Projekt som tar till sig idén att människor kan dra nytta av sin omgivning skapar nya möjligheter genom bio- och ekosystemimitation. Genom att aktivt förvalta våra miljöer öppnas nya möjligheter att bättre utnyttja befintliga resurser (inklusive "avfall"), skapa nya företag och delta i den dynamiska tillväxten av platser som människor vill vara på nu och i framtiden. Projekt för gröna ekosystemtjänster kombinerar omsorg med handling, och spelar på människors styrka att ta ett steg tillbaka, analysera och arbeta tillsammans för en gemensam framtid. 

Joshua Finch är teamledare för forskningstemat. 

Pågående projekt

Tidigare projekt

Kontakta teamledaren för Gröna ekosystemtjänster för mer information

Joshua Finch

Projektledare

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS