Bioekonomin har haft ett forskarkollegium sedan 2008. I verksamhetsberättelserna kan du följa med hela verksamheten från starten till nu.

I början fungerade kollegiet inom ARONIA som var ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia, Raseborgs stad, Stiftelsen för Åbo Akademi, Utbildningsstiftelsen Sydväst och Konstsamfundet. ARONIA var aktivt under åren 2008–2015 varefter verksamheten i sin helhet flyttade under Novias egen regi. Finansiärerna för Novias Forskarkollegium inom Bioekonomi var Raseborgs Stad, Utbildningsstiftelsen Sydväst och Konstsamfundet.

Från och med 2023 startar ett Kompetenscentrum inom hållbara lösningar sin verksamhet på institutionen för bioekonomi.