Anita Storm

Anita Storm

Projektledare för Dammussla - utredning om akvakultur.

Anita Storm har en lång erfarenhet inom projektvärlden. Hon har arbetat med olika projekt, särskilt inom natur- och miljöområdet, men även kulturbraschen i form av utveckling av produkter på lokala museer i skärgården. Under 10 år jobbade hon på Kvarkenrådet med gränsregionala projekt. Ett av de mest kända projekten hon har arbetat med är sälprojektet i början av 2000-talet. Hon blev ledare för projektet Gråsälen i Kvarken, där syftet var att utveckla utnyttjandet av gråsälen som resurs. Projektet utbildade även säljägare och lärde ut färdigheter som garvning, styckning och jaktsäkerhet.  

Anita Storm har jobbat nio år som ekologirådgivare på Marthaförbundet. Hon delar med sig av sin kunskap och engagerar sig för att människor ska göra bättre val för sin egen skull. Hon har också lett kurser inom ämnen som naturkosmetik, plastbanta, kemikelier i vår vardag, giftfritt dagis, bärplockning, svamp, mathantverk och naturkosmetik.

Kontakt

Anita Storm

Projektledare