I dagens värld använder de flesta av oss, varje dag, vad vi kallar (geo)spatiella data utan att ens veta om det. Spatiella data kan berätta nästan allt du vill veta om vilken plats du vill, och den informationen är avgörande för att agera effektivt. Eftersom världen runt omkring oss är i ständig förändring ger geodata en pålitlig grund på vilken flexibla lösningar konsekvent kan byggs, justeras och inriktas på att göra världen till en bättre plats. 

På Novia förstår vi vikten av geografiska data för att fatta sunda och hållbara beslut och för att genomföra ytterligare integrerade projekt. Vårt team använder geoinformatik för att bedöma och utveckla spatiella lösningar för hållbar omställning i samhället och miljön.   Forskningstemat leds av teamledare  Aurélie Noel.  

Vår kompetens innefattar bland annat: 

 •  Satellit- och drönarfjärranalys
 • Miljöövervakning
 • Planering av datainsamling i fält
 • Konventionell kartläggning och webbkartläggning
 • Rumslig analys (med ArcGIS Pro, QGIS och R)
 • Modellering av habitat/arters utbredning. 


Dessutom bygger vår tvärvetenskapliga profil på forskningsdesign med blandade metoder som ger oss möjlighet till ett inkluderande tillvägagångssätt.  

Pågående projekt

 • SCC – Spatial Competence Centre: Dedicated spatial centre of expertise to build permanent and internal spatial competence, general (not project/faculty-related), branded with Novia’s vision of continuous education and aiming to reach one of Novia’s strategic goals of digital learning and service.
 • GeoICT4E: Social innovations in Geo-ICT education at Tanzanian HEIs for improved employability.
 • TFK: The Finland-Zanzibar Marine Spatial Planning for a Sustainable Blue Economy (FinZa-MSuBE)  aims at developing participants’ competences and build capacity in Marine Spatial Planning (MSP) 
 • DiverLog: Habitat (loss) modelling and displacement of German Bight wintering red-throated divers based on telemetry (tracking movement and behaviour) 

Tidigare projekt

 • Vindkraft - Markanvändningstryck
 • Skarvens rörelser 
För mer information kontakta teamledaren för geospatiella system
Aurelie Noel

Aurelie Noel

Projektledare

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS