Inom forskningsområdet systemomställning för att bygga resiliens vid Yrkeshögskolan Novia bedrivs FUI-verksamhet inom fyra teman. Inom forskningstemat lokala system, hållbara livsmedelssystem jobbar vi via utvecklings- och forskningsprojekt. 

Vår matproduktion och -konsumtion påverkar alla tre dimensioner som är viktiga för en hållbar utveckling; miljön, människorna och ekonomin. Att ställa om livsmedelssystemet är inte bara nödvändigt för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, utan spelar också roll för folkhälsan, jämställdheten och regionernas livskraft. Vi jobbar utifrån dessa aspekter och forskningstemat leds av teamledare Heidi Barman-Geust. 

 

Bekanta dig med våra tidigare projekt

 

Matregion Nyland - Ruokamaakunta Uusimaa

Hållbar produktion på Västankvarn gård

Viltstyckning – Riistan paloittelu

Vid frågor kontakta teamledaren
Heidi Barman Geust

Heidi Barman-Geust

Projektledare

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS