Jonna Engstrom Ost9

Jonna Engström-Öst

Jag jobbar som forskare vid Novia i marinbiologiska projekt.  Jag skrev min doktorsavhandling om samverkan mellan blågrönalger, djurplankton och planktivorer i EZECOs forskningsgrupp med Markku Viitasalo som handledare.  

En del av min post-doc tillbringade jag i den vackra staden Vancouver, Brittiska Kolumbia. Jag har varit forskardoktor vid Finlands akademi för att undersöka övergödningens effekter på fiskyngel. Vidare har jag haft en akademiforskartjänst vid Finlands Akademi för att forska i klimateffekter på samverkan mellan cyanobakterier och hoppkräftor. Senare ledde jag ett akademiprojekt där vi forskade i uppvärmnings- och havsförsurningseffekter på djurplankton.   

Forskningsintressen

 • Klimatförändringens effekt på planktons ekofysiologi.
 • Miljöförändringar i havet som en följd av övergödning och klimatförändring.

Publikationer 2018-

 • Louise Forsblom, Tjardo Stoffers, Andreas Lindén, Maiju Lehtiniemi & Jonna Engström-Öst: Warming drives abundance and phenological changes in zooplankton. Marine Biology (in press)
 • von Weissenberg E, Ruhanen H, Holopainen M, Käkelä R, Engström-Öst J (2024) Fatty acid profiles reveal dietary variability of a large calanoid copepod Limnocalanus macrurus in the northern Baltic Sea. Frontiers in Marine Science 11:1340349.  
 • von Weissenberg E, Mottola G, Uurasmaa T-M, Anttila K, Engström-Öst J (2022) Combined effect of salinity and temperature on reproductive success and oxidative stress in brackish-water copepods. Frontiers in Marine Science 9: 952863. 
 • Soulié T, Engström-Öst J, Glippa O (2022) Copepod respiration along a brackish salinity gradient. Marine and Freshwater Behaviour and Physiology 55: 107-119 
 • von Weissenberg E, Jansson A, Vuori KA & Engström-Öst J(2022) Copepod reproductive effort and oxidative status as responses to warming in the marine environment. Ecology and Evolution 12(2): e8594 
 • Forsblom L, Lindén A, Engström-Öst J, Lehtiniemi M & Bonsdorff E (2021) Identifying biotic drivers of population dynamics in a benthic-pelagic community. Ecology and Evolution 11:4035-4045.  
 • Jansson A, Klais R, Grinienė E, Rubene G, Semenova A, Lewandowska A & Engström-Öst J(2020) Functional shifts in estuarine zooplankton in response to climate variability. Ecology and Evolution 10: 11591-11606 
 • Engström-Öst J, Kanerva M, Vuori K, Riebesell U, Spisla C, & Glippa O (2020) Oxidative stress and antioxidant defence responses in two calanoid copepods under high pCO2 levels: a mesocosm study. Science of The Total Environment 745: 140600. 
 • Kuismanen L, Forsblom L,Engström-Öst J, Båmstedt U & Glippa O (2020) Salinity effects on egg production, hatching and survival of Eurytemora affinis (Copepoda, Calanoida). Crustaceana 93(3-5):429-445. 
 • Forsblom L, Engström-Öst J, Lehtinen S, Lips I & Lindén A (2019) Environmental variables driving species and genus level changes in annual plankton biomass. Journal of Plankton Research 41: 925-938 
 • Engström-Öst J, Glippa O, Feely RA, Kanerva M, Keister JE, Alin SR, Carter BR, McLaskey AK, Vuori KA & Bednaršek N (2019) Eco-physiological responses of copepods and pteropods to ocean warming and acidification. Scientific Reports 9: 4748 
 • Bednaršek N, Feely RA, Beck M, Glippa O, Kanerva M & Engström-Öst J (2018) El Niño-related thermal stress coupled with ocean acidification negatively impacts cellular to population-level responses in pteropods along the California Current System with implications for increased bioenergetic costs. Frontiers in Marine Science 5: 486 
 • Lehtiniemi M, Hartikainen S, Näkki P, Engström-Öst J, Koistinen A & Setälä O (2018) Size matters more than shape: ingestion of primary and secondary microplastics by small predators. Food webs e00097 
 • Glippa O, Engström-Öst J, Kanerva M, Rein A & Vuori: K (2018) Oxidative stress and antioxidant defence responses in Acartia copepods in relation to environmental factors. PLOS ONE 13: e0195981 
 • Lene Jacobsen & Jonna Engström-Öst (2018) Coping with environments; vegetation, turbidity and abiotics. In: Biology and ecology of pike. (eds. Nilsson, P. A. & Skov, C.) CRC Press.  
Kontakt

Jonna Engström-Öst

Specialforskare