Patrik Byholm

Patrik Byholm

Jag är forskande lektor och utbildningsledare för det engelskspråkiga magisterutbildningen Natural Resources Management vid Yrkeshögskolan Novia. Jag är docent i ekologi och evolutionsbiologi vid Helsingfors universitet.

Min doktorsavhandling handlade om de finländska duvhökarnas populationsekologi, och allt sedan dess har jag fortsatt att studera olika aspekter av rovfåglars biologi och ekologi. Efter disputationen fortsatte jag som postdoc och lektor vid Helsingfors universitet och då liksom efter att jag 2011 tog mig vidare till Novia har min forskning finansierats av bl.a. Finlands akademi och olika stiftelser. Under senare år har tyngdpunkten i mitt forskningsarbete dels legat på att förstå hur förändringar i skogslandskapet inverkar på rovfågelsarters demografi och deras förhållanden till andra arter (artinteraktioner), dels att studera fåglars migration samt deras habitatutnyttjande på sina häcknings- och övervintringsområden. För dryga fem år sedan inledde jag även nytt forskningsarbete rörande skärgårdsfåglars rörelseekologi och naturskyddsbiologi, och numera forskar jag även i att förstå till vilken grad bekämpningsmedel utgör ett problem för finländska humlor, dessa våra viktigaste pollinatörer.

 

 

Pågående projekt

  • Migration hos bivråkar (tillsammans med Elham Nourani, Max Planck Institute of Animal Behavior)
  • Migration, rörelseekologi och populationsbiologi hos skräntärna (tillsammans med Susanne Åkesson. Lunds universitet & Ulrik Lötberg, BirdLife Sweden)
  • Storskarven och fiskerinäringen (tillsammans med Andreas Lindén, Luke)
  • Humlor och bekämpningsmedel (tillsammans med Marc Bélisle, Université de Sherbrooke och Lotta Kaila & Juho Paukkunen, Helsingfors universitet)
  • Landskapsstrukturens inverkan på sekreterarfåglars rörelsemönster (tillsammans med Melissa Whitecross, BirdLife South Africa)

Publikationer i urval & annan synlighet

Vetenskapliga artiklar

1.        Balotari-Chiebao, F., Santangeli, A., Piirainen, S. & Byholm, P. 2023: Wind energy expansion and birds: Identifying priority areas for impact avoidance at a national level. Biological Conservation, 277: 109851.

2.        Balotari-Chiebáo, F., Valkama, J. & Byholm, P. 2021: Assessing the vulnerability of breeding bird populations to onshore wind-energy developments in Finland. Ornis Fennica, 98: 59-73.

3.        Beal, M., Byholm, P., Lötberg, U., Evans, T. K., Shiomi, K. & Åkesson, S. 2021: Habitat selection and site fidelity in Caspian terns (Hydroprogne caspia) breeding in the Baltic Sea. Ornis Fennica, 98: 128-141.

4.        Brønnvik, H., Safi, K., Vansteelant, W. M., Byholm, P., & Nourani, E. 2022: Experience does not change the importance of wind support for migratory route selection by a soaring birdR. Soc. open sci.9220746s.

5.        Burgas, D., Ovaskainen, O., Blanchet, F. G. & Byholm, P. 2021: The Ghost of the Hawk: Top Predator Shaping Bird Communities in Space and Time. Frontiers in Ecology and Evolution, 9: 293.

6.        Burgas, D., Byholm, P. & Parkkima, T. 2014: Raptors as surrogates of biodiversity along a landscape gradient. Journal of Applied Ecology, 51:786-794.

7.        Burgas, D., Juutinen, A. & Byholm, P. 2016: The cost-effectiveness of using raptor nest sites to identify areas with high species richness of other taxa. Ecological Indicators, 70: 518-530.

8.        Byholm, P., Beal, M., Isaksson, N., Lötberg, U., & Åkesson, S. 2022: Paternal transmission of migration knowledge in a long-distance bird migrant. Nature communications, 13: 1-7.

9.        Byholm, P., Gunko, R., Burgas, D. & Karell, P. 2020: Losing your home: temporal changes in forest landscape structure due to timber harvest accelerate Northern goshawk (Accipiter gentilis) nest stand losses. Ornis Fennica.97: 1-11.

10.     Byholm, P., Mäkeläinen, S., Santangeli, A. & Goulson, D. 2018: First evidence of neonicotinoid residues in a long-distance migratory raptor, the European honey buzzard (Pernis apivorus). Science of the Total Environment, 639: 929-933.

11.     Byholm, P., Burgas, D., Virtanen, T. & Valkama, J. 2012: Competitive exclusion within the predator community influences the distribution of a threatened forest species. Ecology 93: 1802-1808.

12.     Byholm, P., Rousi, H. & Sole, I. 2011: Parental care in nesting hawks: breeding experience and food availability influence the outcome. Behavioral Ecology, 22: 609-615.

13.     Byholm, P. & Kekkonen, M. 2008: Food regulates reproduction differently in different habitats: experimental evidence in the northern goshawk. Ecology, 89: 1696-1702.

14.     Byholm, P. & Nikula, A. 2007: Nesting failure in Finnish northern goshawks Accipiter gentilis: incidence and cause. Ibis, 149: 597-604.

15.     Byholm, P., Nikula, A., Kentta, J. & Taivalmäki, J.-P. 2007: Interactions between habitat heterogeneity and food affect reproductive output in a top-predator. Journal of Animal Ecology, 76: 392-401.

16.     Byholm, P. 2005: Site-specific variation in partial brood-loss in northern goshawks. Annales Zoologici Fennici, 42: 81-90.

17.     Byholm, P. 2004: Is grouse availability of importance for northern goshawk reproductive success? Suomen Riista, 50: 46-55.

18.     Byholm, P., Saurola, P., Lindén, H. & Wikman M. 2003: Causes of dispersal in Northern Goshawks Accipiter gentilis in Finland. Auk 120, 706-716.

19.     Byholm, P., Ranta, E., Kaitala, V., Lindén, H., Wikman, M. & Saurola, P. 2002: Resource availability and goshawk offspring sex ratio variation: a large-scale ecological phenomenon. Journal of Animal Ecology, 71: 994-1001.

20.     Byholm, P., Brommer, J. & Saurola, P. 2002: Scale and seasonal sex ratio trends in goshawk Accipiter gentilis broods. Journal of Avian Biology, 33: 399-406.

21.     Howes, C., Symes, C. & Byholm, P. 2019: Evidence of large-scale range shift in the distribution of a Palaearctic migrant in Africa, Diversity and Distributions, 25: 1142–1155.

22.     Howes, C., Byholm, P. & Symes, C. 2020: Forest availability and fragmentation drive movement behaviour of wintering European honey buzzards Pernis apivorus in Africa. Ardea, 108 (2): 1-24.

23.     Howes, C., Symes, C. & Byholm, P. 2020: Highly skewed sex and age ratios of European Honey-buzzard in southern Africa. Journal of Ornithology, 161: 539-544.

24.     Kilpi, M. & Byholm P. 1995a: The odd colour of the last laid egg in Herring Gull Larus argentatus clutches: does it reflect egg quality? Ornis Fennica, 72:85-88.

25.     Kilpi, M. & Byholm, P. 1995b: Diet of courtship feeding Herring Gulls in the Gulf of Finland. Ornis Fennica, 72:135-137.

26.     Lehikoinen, A., Byholm, P., Ranta, E., Saurola, P., Valkama, J., Korpimäki, E., Pietiäinen, H. & Henttonen, H. 2009.: Reproduction of the common buzzard at its northern range margin under climate change. Oikos, 118: 829-836.

27.     Lehikoinen, A., Lindén, A., Byholm, P., Ranta, E., Saurola, P., Valkama, J., Kaitala, V. & Lindén, H. 2013: Impact of climate change and prey abundance on nesting success of a top predator, the goshawk. Oecologia, 171: 283-293.

28.     Lehikoinen, A., Ranta, E., Pietiäinen, H., Byholm, P., Saurola, P., Valkama, J., Huitu, O., Henttonen, H. & Korpimäki, E. 2011: The impact of climate and cyclic food abundance on the timing of breeding and brood size in four boreal owl species. Oecologia, 165: 349-355.

29.     Lehikoinen, A., Saurola, P., Byholm, P. & Valkama, J. 2010: The life cycle of sparrowhawks in a changing climate. Journal of Avian Biology, 41: 627-636.

30.     Møller, A. P., Solonen, T. Byholm, P., Huhta, E., Nielsen, J. T. & Tornberg, R. 2012: Spatial consistency in susceptibility of prey species to predation by two Accipiter hawks. Journal of Avian Biology 43: 390–396.

31.     Nourani, E., Vansteelant, W.M.G., Byholm, P., Safi, K. 2020: Dynamics of the energy seascape can explain intra-specific variations in sea-crossing behaviour of soaring birds. Biology Letters, 16: 1-5.

32.     Otterbeck, A., Lindén, A., Gunko, R., Byholm, P. 2022: Female breeding dispersal to higher quality habitats in a philopatric predator. Journal of Ornithology, 63, 83-92.

33.     Ranta, E., Byholm, P., Kaitala, V., Lindén, H. & Saurola, P. 2003: Spatial dynamics in breeding performance of a predator: the connection to prey availability. Oikos, 102: 391-396.

34.     Rueda-Uribe, C., Byholm, P., Lötberg, U., Isaksson, N., Beal, M., Pant S. R. & Åkesson, S. 2022: Timing rather than movement decisions explains age-related differences in wind support for a migratory bird. Animal Behaviour, in press.

35.     Tornberg, R., Korpimäki, E. & Byholm, P. 2006: Ecology of the Northern Goshawk in Fennoscandia. Studies in Avian Biology, 31: 141-157.

36.     Tornberg, R., Lindén, A., Byholm, P., Ranta, E., Valkama, J., Helle, P. & Lindén, H. 2013: Coupling in goshawk and grouse population dynamics in Finland, Oecologia, 171: 863-872.

37.     Vansteelant, W.M.G., Kekkonen, J. & Byholm, P. 2017: Wind conditions and geography shape the first outbound migration of juvenile honey buzzards and their distribution across sub-Saharan Africa, Proc. Roy. Soc. Ser B., 284: 20170387

Populära artiklar

1.        Byholm, P. 2019: Skräntärnan speglar en skärgårdsnatur i förändring, Skärgård 42: 78-85.

2.        Byholm, P. 2017a: Satellitsändaruppföljning av två havsörnar i Kvarken, OA-Natur 19: 55-60.

3.        Byholm, P. 2017b: Bland bivråkar i Sydafrika, Finlands Natur, 76 (2): 20-21.

4.        Byholm, P. 2017c: Suomen räyskät tehoseurannassa, Linnut, 52: 18-21.

5.        Byholm, P. 2016: Mehiläishaukkojen satelliittimatkat, Hippiäinen, 43: 31.

6.        Byholm, P. 2016: Metsäpetolinnut monimuotoisuuden lähettiläinä, Hippiäinen, 43: 52-55.

7.        Byholm, P. 2015: Suomalaiset räyskät satelliittiseurannassa, Tiira, 2016 (3): 8

8.        Byholm, P. 2013: Kirsi päätyi pataan. Erään mehiläishaukan tarina Linnut-lehti, 22: 15.

9.        Byholm, P. 2012: Mehiläishaukkojen satelliittiseuranta, Rengastajan vuosikirja 2012: 24-25.

10.     Byholm, P. 2014: Suupohjalaiset mehiläishaukat satelliittiseurannassa, Hippiäinen, 41: 12-16.

11.     Byholm, P. 2009: Duvhökskog i förändring, Skärgård 32:485-47.

12.     Byholm, P. 2007: Pesivien kanahaukkojen emopyynti, Hippiäinen 36: 28-30.

13.     Byholm, P. 2003: Viisi vuotta kanahaukkatutkimusta – mitä uutta taivaan alla? Hippiäinen 33: 4-9.

14.     Byholm, P. 2001: Suupohjan saaristolintukannat, Hippiäinen 31: 4-9.

15.     Byholm, P. 1998a: Skärgårdsfåglar i Kristinestad - vilka är specialiteterna i det Syd-Österbottniska kustlandet ?, OA-Natur 11: 34-51.

Avhandling

Intervjuer

Kontakt

Var gärna i kontakt om du är intresserad att göra din avhandling (kandidat-, magister- & doktorsavhandling) eller jobba som postdoc i mina projekt