Andriana Koutsandrea

Andriana Koutsandrea har studerat marinbiologi och oceanografi och är intresserad av marin forskning och hållbarhet i miljön. Hennes forskning är inriktad på klimatförändringens effekt på marint biota och hur man kan förhindra de negativa effekterna, särskilt i kustnära planktonsamhällen.

Andriana har två magistersexamina, från Agricultural University of Athens, samt National and Kapodistrian University of Athens i Grekland. Under det sista året av sina studier deltog hon i ett mesokosmexperiment i Frankrike. Nu är Andriana doktorand vid Åbo Akademi i miljö- och marinbiologi. Hennes ämne är ekofysiologiska responser hos marina organismer på uppvärmning och havsförsurning med fokus på bentisk-pelagisk koppling. Andrianas huvudsakliga forskningsintresse är zooplanktons respons på olika stressfaktorer under klimatförändring. 

Vad mer är jag intresserad av?

Jag tycker om volontärarbete, t.ex att städa stränder, floder och sjöar. Jag har också varit volontär inom djurskydd i Grekland och hjälpt familjer i behov av grundläggande förnödenheter i Aten. Slutligen är mina passioner dykning och snowboard, som jag började med här i Finland.

Mina handledare är Jonna Engström-Öst från Yrkeshögskolan Novia och Anna Törnroos-Remes från Åbo Akademi.