Vårt mål i lokalekonomiteamet är att stöda och utveckla system där inkomst återförs till lokalsamhället, och skapa en resilient och livskraftig landsbygd. Vi vill se inkluderande miljöer där människor mår bra, startar upp företag och konsumerar hållbart producerade lokala varor och tjänster. Ekonomin är inte åtskild från samhället och miljön, utan ska finnas till för att stöda människor och andra arter som delar vår livsmiljö.  

Vi samarbetar gärna tvärvetenskapligt på lokal, nationell och internationell nivå. Tveka inte att ta kontakt! Forskningstemat leds av team ledare Ulrika Dahlberg. 

Exempel på vad vi jobbar med

  • Landsbygdsutveckling och entreprenörskap
  • Cirkulär ekonomi och synergier mellan lokala företag
  • Naturfiber – från jordbruk till fiber och produkter 
  • Naturbeten – kött, ull, landskapsvård och försäljning av produkter  

Pågående projekt

  • NorNa – Nordisk naturfiber I cirkulär ekonomi 
  • F.E.L.T. Wool - Future Emergence of Local Textiles based on WOOL 
  • NyNässla - Nässla för fiber och mat i Nyland 
Vid frågor kontakta team ledaren
Ulrika Dahlberg

Ulrika Dahlberg

Projektledare

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS