Gunko Ruslan

Ruslan Gunko är forskare och föreläsare vid fakulteten för bioekonomi. 

Hans passion är ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till miljövetenskap. I sin forskning undersöker han kopplingar mellan miljökvalitet och livskvalitet i samhället och hur variationer i markanvändning påverkar dessa kopplingar, studerar klimatförändringarnas påverkan på samhällen, undersöker relationer mellan människor och natur och tillämpning av miljödemokrati.  

Ruslan tog sin doktorsexamen i miljövetenskap vid Åbo universitet. Hans avhandling fokuserade på det tvärvetenskapliga tillvägagångssättet för att studera klimatförändringarnas inverkan på samhället. Efter disputationen arbetade han vid Åbo Akademi som postdoktoral forskare. Ruslan fortsätter sitt aktiva samarbete med The Sea Research Group från ÅA. 

Undervisning: 

  • GIS-projekt
  • Hållbar utveckling
  • Uppsökande miljöarbete 

Pågående projekt: 

LES 2.0. Vägen till miljödemokrati genom undersökning av relationer med miljön 

LES 2.0 är ett tvärvetenskapligt projekt som syftar till att länka objektiva miljödata och subjektiva undersökningsdata på lokal och nationell nivå. Denna länk är planerad för att undersöka miljöns effekter på samhällets välbefinnande och de socioekonomiska faktorer som påverkar dessa effekter. I synnerhet fokuserar en av delarna av LES 2.0 på människors politiska preferenser/orientering och potentiella fluktuationer i naturens roll för deras livskvalitet och noggrannheten i människors subjektiva bedömningar av naturen. Därför består forskargruppen av bred expertis inom både miljö- och samhällsvetenskap, och vi kombinerar ekologiska data, GIS-data och undersökningsdata i vår strategi.  

Projektpartners: Åbo Akademi, Föreningen Pro Litore. 

 

 

Publikationer i urval

Peer-reviewed scientific articles 

  • Byholm P., Gunko R., Burgas D. & Karell P. (2020). Losing your home: temporal changes in forest landscape structure due to timber harvest accelerate Northern goshawk (Accipiter gentilis) nest stand losses. Ornis Fennica 97: 1-11.
  • Otterbeck, A., Lindén, A., Gunko, R., Ylinen E., & Byholm P. (2022). Female breeding dispersal to higher quality habitats in a philopatric top predator. Journal of Ornithology, 163, 83–92.
  • Gunko, R., Rapeli, L., Scheinin, M., Vuorisalo, T., & Karell, P. (2022). How accurate is citizen science? Evaluating public assessments of coastal water quality. Environmental Policy and Governance, 32(2), 149-157.
  • Gunko, R., Rapeli, L., Vuorisalo, T., Scheinin, M., & Karell, P. (2022). Does water quality matter for life quality? A study of the impact of water quality on well-being in a coastal community. Environmental management, 70(3), 464-474.
  • Gunko, R., Rapeli, L., & Karell, P. (2022). Striving with Global Stress on a Local Level: Has the COVID-19 Pandemic Changed the Relationship between People and Nature? Sustainability, 14(15), 9496. 

Theses 

Gunko, R. (2022). State of the environment as a determinant of life quality: a local scale approach. PhD dissertation, Faculty of Science. Turku: University of Turku.  

Kontakta mig gärna med dina idéer för samarbete. 

Ruslan Gunko

Forskare