Kustzonen, där hav och land möts, är kärnan i forskningstemat. Vi arbetar med tillämpade projekt som rör biologi, ekosystemtjänster, ekologi, biologisk mångfald och bevarande av ekosystem både i sjöar, floder, våtmarker och till havs. Alla akvatiska ekosystem hotas idag på något sätt, av övergödning, uppvärmning, försurning, algblomning, syrebrist, organiska föroreningar eller kustnära byggande och sjöfart. Mer forskning, övervakning och restaurering behövs omgående för att bevara det som finns kvar.  

Teamet för blå ekosystemtjänster tar fram ny kunskap genom att använda långsiktiga data, utföra fältarbete, laboratorieexperiment och analyser. Vi arbetar också med övervakning och inventering av biologisk mångfald. Utåtriktad verksamhet är mycket viktigt för oss, och vi strävar efter att kommunicera i flera kanaler. Vi letar alltid efter nya samarbetspartners, både internationella och inhemska. 

Teamledaren för forskningstemat är Jonna Engström-Öst. 

Pågående projekt

  • WARMSEA
  • ARCTIC
  • Dammussla 

Tidigare projekt

För mer information kontakta teamledaren för forskningstemat blå ekosystemtjänster

Jonna Engström-Öst

Specialforskare

Raseborgsvägen 9
10600 EKENÄS