Ulrika Dahlberg

Ulrika Dahlberg

Ulrika Dahlberg jobbar som teamledare för fokusområdet lokalekonomi och som projektledare vid institutionen för bioekonomi.

Ulrikas intresseområden är lantbruk, landsbygdsutveckling, hållbar omställning och cirkulär ekonomi. Naturfiber och naturbeten som delar av mångformigt och resilient lantbruk ligger i fokus just nu.  Ulrika är pol.mag. i sociologi från Helsingfors universitet, med inriktning på miljö och landsbygd. Hon har jobbat tidigare bland annat som projektforskare för CCUS ZEN – Zero Emission Network vid Jyväskylä universitet, som forskningsbiträde vid Åbo Akademi i Vasa, som projektkoordinator för miljöorganisationen Dodo ry:s utvecklingsprojekt Tany Maitso, och sedan 2014 som lantbruksföretagare i Raseborg. Hon har även erfarenhet av jobb inom vårdsektorn.  

Kurser 

Ulrika har planerat och administrerat följande kurser/moduler.  

  • Produktion och förädling av naturfiber (15 sp) 10.10.2022 - 31.12.2023, Öppna YH.  
  • Introduktion till Market Gardening (2 sp) 4.10 - 7.11.2021, Öppna YH.  
  • Market Gardening, fördjupning (5 sp) 15.11.2021 - 6.3.2022, Öppna YH.   

Pågående projekt

NorNa – Nordisk naturfiber i cirkulär ekonomi 

 • Finansiär: Henrik Nysténs fond, Svenska kulturfonden 
 • Fokus: naturfiber (t.ex. ull, lin, hampa och nässla), naturbeten, cirkulär ekonomi 
 • Verksamhetstid: 1.4.2023 - 31.3.2026 

F.E.L.T. Wool - Future Emergence of Local Textiles based on WOOL 

 • Finansiär: NordPlus 
 • Fokus: minska mängden ull som kastas bort, hitta användningsområden för grövre ull. 
 • Verksamhetstid: 2023–2025 
 • Partners: Selbu Spinneri (NO), University of South-Eastern Norway (NO), Nordenfjeldske Fibershed (NO), Association Viva Sol (LT), University of Tartu Viljandi Culture Academy (EE), Rodens Ullbruk (SE) 

NyNässla - Nässla för fiber och mat i Nyland 

 • Finansiär: EU 
 • Fokus: trårig nässelodling för fiber och mat 
 • Verksamhetstid 1.4.2024 - 31.3.2027 
 • Partners: Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) 

Tidigare projekt 

Lantbruk 2.0 

 • Finansiär: Henrik Nysténs fond, Svenska kulturfonden 
 • Fokus: entreprenörskap, cirkulär ekonomi, hållbart lantbruk 
 • Verksamhetstid: 1.4.2020 – 31.3.2023 

CCUS ZEN  

 • Finansiär: EU Horizon 
 • Fokus: bl.a. sociala och politiska aspekter av koldioxidavskiljning och användning 
 • Verksamhetstid: Vid Novia 1.9.2022 - 31.1.2023. Vid Jyväskylä universitet 1.2.2023 -  

Publikationer i urval

Dahlberg, U., Pesu, L. & Pöyhtäri, A. (2024). Naturfibrerna: Våra ekologiska skatter. Novia Publikation och produktion, serie P: Produktioner 1/2024.

Dahlberg, U. (2021). REKO i nyländska stads- och landsbygdsområden. Vilka produkter säljs och hur långt färdas maten? Yrkeshögskolan Novia, Publikation och produktion, serie R, Rapporter 3/2021.

Artiklar för allmänheten i urval

Intervjuer och annan synlighet

Yle Västnyland 2.11.2022, Fårull kan bli gödsel och växter kan ersätta plasten i bilen – naturfibrer kan användas på många sätt.

Kommunikation av projektet Matregion Nyland 1.8.2018 - 31.12.2021 (filmklipp, artiklar, slutseminarium) i samarbete med mediaproduktionsföretaget Multifoto: Projektet finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt från Stiftelsen Finlandssvenska jordfonden. https://web.novia.fi/matregionnyland 

Magisteravhandling

Långstedt, Ulrika. Land grab eller win-win?: en narrativ analys av diskussionen om storskalig utländsk investering i Madagaskars jordbruksmark. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2012. Print.

 

Kontakt

Ta gärna kontakt om projektsamarbete eller kursinfo!

Kontakt

Ulrika Dahlberg

Projektledare