Heidi Barman Geust

Heidi Barman-Geust

Heidi Barman-Geust jobbar som projektledare vid institutionen för bioekonomi. Heidis intresseområden är landsbygden och ett hållbart livsmedelssystem. På senaste tiden har fokus varit på närmat, mathantverk, fortbildning för landsbygdsföretagare och våtmarker.

Heidi är pol.mag. i sociologi, med inriktning på miljö och landsbygd. Magistersavhandlingen handlade om alternativa matnätverk, särskilt om utvecklingen av rekoringar i Finland.

Pågående projekt

  • NylAF – Agroforestry i Nyland, 1.12024-31.12.2026. Främja hållbart jordbruk genom att visa potentialen med agroforestry (skogsjordbruk).
  • Komio, 1.11.2023-30.9.2024. Utbildningssamarbete om klimatkompetens inom markanvändningssektorn.

 

Undervisning 

Heidi har planerat och varit kursansvarig för kurshelheten Permakultur och regenerativt jordbruk (30 sp):

  • Introduktion till permakultur och regenerativt jordbruk (PK00AG43)
  • Områdesanalys och -planering, resurser och deras flöden (PK00AG44)
  • Praktiska tillämpningar av permakultur och regenerativt jordbruk (PK00AG45)
  • Förädling, förvaring och försäljning av råvaror (PK00AG46)
  • Mångformigt företagande i lokala livsmedelssystem (PK00AG47)
  • Individuellt utvecklingsarbete – egen plan för permakultur och regenerativt jordbruk (PK00AG48)

Publikationer i urval

Artiklar för allmänheten i urval

Magistersavhandling

Kontakt

Ta gärna kontakt gällande projektsamarbeten.

Heidi Barman-Geust

Projektledare