Har du ingen studieplats till hösten 2023? Separat ansökan pågår 13-27.7.2023

15.6.2023
Novia Pressmeddelande Vasa Åbo Raseborg Jakobstad
Separatansokan2 nyhet v2

Ännu hinner du få en studieplats vid Novia i höst!

I separat ansökan för svenska utbildningar tillämpas samma antagningsgrunder för antagning på basen av betyg som i högskolornas andra gemensamma ansökan. Endast antagning på basen av betyg görs eftersom inget YH‐urvalsprov arrangeras, utom för utbilningar inom konst och kultur samt sjöfart, dagstudier som har lämplighetsprov. Ansökan görs via Studieinfo. 

 

Betygsbaserad antagning

Bioekonomi

Teknik och sjöfart


Hälsa och välfärd 


Antagning på basen av förhandsuppgift

 

Branschspecifika urvalsprov

Konst och kultur i

 

 

Viktiga tider

  • Ansökningstid: 13-27.7.2023 kl. 15.00
  • Urvalsprov,gäller endast utbildning inom konst och kultur 9-11.8.2023
  • Lämplighetsprov, endast sjökapten, dagstudier: 9-11.8.2023
  • Resultat delges sökande genast då antagningskörningarna är gjorda.
  • Antagning på basen av betyg tidigast 7.8.2023 
  • Antagning på basen av urvalsprov (konst och kultur) och antagning på basen av betyg samt lämplighetsprov (sjökapten, dagstudier) från och med 18.8.2023
  • Mottagande av studieplats senast: 25.8.2023
  • Reservplatsförfarandet upphör: 1.9.2023

 

Frågor?

Antagningsservice
Tfn (06) 328 5555
antagningsservice@novia.fi