Kreatorsverkstaden 27p 1

Kreatörsverkstad, 27 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
6.5.2024 08:00 - 25.8.2024 23:59
Omfattning
27 sp
Språk
Svenska, Engelska
Tidpunkt
2.9.2024 - 22.12.2024

Kulturbranschen, liksom många andra branscher i arbetslivet, förändras i snabb takt. Den snabba förändringstakten ställer nya krav på kompetenser och färdigheter hos frilansande och företagande kulturskapare.

Är du intresserad av att fördjupa ditt kunnande i ämnen som arteprenörskap, digitalisering och hållbarhet, och rustas med färdigheter som arbetslivet efterfrågar idag?

Då har du möjlighet att anmäla dig till fortbildningshelheten Kreatörsverkstaden som erbjuder ett flertal kurser i vilka du fördjupar dig i bl.a. hållbarhetsfrågor, digital kompetens och yttre och inre entreprenörskap. Målsättningen med Kreatörsverkstaden är att rusta professionella kulturskapare med färdigheter som stärker den yrkesspecifika karriären och positionen på arbetsmarknaden.

Som deltagare kan du välja att avlägga helheten eller delar av den, dvs. enbart enskilda kurser. Kursinnehållet består av förinspelade föreläsningar med tillhörande inlämningsuppgifter på undervisningsplattformen Moodle. Allt eventuellt studiematerial hittas i Moodle. Kurserna är avgiftsfria.

Kurshelheten som innehåller 9 kurser har erbjudits under våren 2024 och erbjuds en andra omgång hösten 2024: 2.9.2024–22.12.2024. Anmälningstiden pågår fram till 25.8.2024. Varje kurs är tillgänglig digitalt under 2-3 veckor (se upplägg nedan). Under den perioden förväntas de studerande tillgodogöra sig material och lämna in uppgifter kopplade till kursen.

Avlägger du kurshelheten på 9 kurser har du möjlighet att anhålla om ett modulintyg som visar att du gått utbildningen på 27 studiepoäng.

Omfattning:
9 x 3 sp

Språk:
svenska och engelska

Bedömning:
godkänd/underkänd

Förkunskaper:
professionell arbetserfarenhet i den kreativa branschen

Kontaktperson:
Ida Britta Petrelius, idabritta.petrelius@novia.fi

Målgrupp:
kulturskapare, utövande konstnärer/artister och kreatörer inom bild, foto, video, design, scenkonst, text och musik.

ARTEPRENÖRSKAP

2.9–22.9: Kreatör och entreprenör, 3 sp

2.9–22.9: Projekt och evenemang, 3 sp

23.9–6.10.2024: Kreatörens juridik, 3 sp

DIGITALISERING

7–20.10: Digitala marknadsföringsmöjligheter, 3 sp

21.10–3.11: Digitala kulturupplevelser och publikarbete, 3 sp 

4–17.11: Kreativt arbete i digitala miljöer, 3 sp

HÅLLBARHET

18.11–1.12: Hållbarhet för kreatören, 3 sp

2–22.12: Hållbara kulturevenemang, 3 sp

2–22.12: Kultur och hållbarhet i samhället, 3 sp

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet samt förverkligandet.

Utbildningarna finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets syfte är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft, samt snabbt reagera på och besvara oväntade omstruktureringar av arbetslivet. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet.