Nina Dahl Tallgren Eero Tiainen Digitala kulturupplevelser publikarbete

Digitala kulturupplevelser och publikarbete, 3 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
7.5.2024 08:00 - 14.10.2024 23:59
Omfattning
3 sp
Språk
Svenska, Engelska
Tidpunkt
21.10.2024 - 3.11.2024

Det här är en del av kurshelheten Kreatörsverkstaden, 27 sp.
Anmäl dig direkt till den om du planerar att avlägga alla kurserna och få ett modulintyg.
Du är även välkommen att gå enbart enskilda kurser inom helheten. 
Fortbildningen är avgiftsfri.

                                                                                                                                            

Digitala kulturupplevelser och publikarbete: 21.10–3.11.2024

Del I
Föreläsare:
Nina Dahl-Tallgren 
Föreläsare med expertis i kommunikation, samarbete och kreativitet. Doktorerar från Åbo Akedemi. 

Föreläsningen handlar om att producera (digitalt) publikarbete och att pitcha en digital kulturupplevelse, och ger kulturarbetare verktyg och tips för att nå ut till sin målgrupp och skapa engagemang. Ämnet utforskas genom teman som kulturupplevelser och interaktion med publik, och hur man kan skapa och uppleva konst/kultur tillsammans med andra. Föreläsningen syftar till att fördjupa kunskapen, kompetensen och mindset kring publikarbete och pitchning, och visa hur man kan anpassa sitt erbjudande till olika plattformar och format. Ämnet är viktigt för kreatörer eftersom det är genom publikarbete och pitchning som du kan sprida ditt arbete, bygga relationer och nätverk, och hitta nya möjligheter och samarbeten. 
 
Del II
Föreläsare:
Eero Tianen  
VR-direktör och upplevelsedesigner med en passion för att skapa transformativa upplevelser med hjälp av utökade verkligheter. Expertis i att kombinera aspekterna världsdesign, ludo-narrativ dramaturgi och embodiment i VR. Arbetar i Avatar's Journey som XR-konstdesigner och XR-konsult.  

Föreläsningen handlar om att skapa VR-upplevelser som utnyttjar de unika egenskaperna hos det förkroppsligade och fängslande mediet. Ämnet utforskas genom det platsbaserade VR-teaterspelet Love Simulation EVE, som är en fallstudie av regissören Eero Tiainen. Föreläsningen består av en längre och tre kortare presentationer som behandlar narrativ och speldesign samt tekniska och produktionsmässiga aspekter av VR-skapande. Föreläsningen syftar till att inspirera och informera dem som är intresserade av utökade verkligheter, nya former av förkroppsligad spelmekanik och att skapa intima interaktiva konstupplevelser. Ämnet är relevant för kreatörer eftersom VR är den snabbast växande mediebranschen som, bland annat, erbjuder nya förutsättningar för kreativ och interaktiv gestaltning. 

Målgrupp:
kulturskapare, utövande konstnärer/artister och kreatörer inom bild, foto, video, design, scenkonst, text och musik.

Undervisningsmetod:
Förinspelade föreläsningar med tillhörande inlämningsuppgifter på undervisningsplattformen Moodle.
Allt eventuellt studiematerial länkas till på Moodle.

Bedömning:
godkänd/underkänd

Förkunskaper:
professionell arbetserfarenhet i den kreativa branschen

Kontaktpersoner:
Ida Britta Petrelius, idabritta.petrelius@novia.fi

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet samt förverkligandet.

Utbildningarna finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets syfte är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft, samt snabbt reagera på och besvara oväntade omstruktureringar av arbetslivet. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet.