Lottaliina Parkkinen Kreatorens Juridik

Kreatörens juridik, 3 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
7.5.2024 08:00 - 16.9.2024 23:59
Omfattning
3 sp
Språk
Svenska, Engelska
Tidpunkt
23.9.2024 - 6.10.2024

Det här är en del av kurshelheten Kreatörsverkstaden, 27 sp.
Anmäl dig direkt till den om du planerar att avlägga alla kurserna och få ett modulintyg.
Du är även välkommen att gå enbart enskilda kurser inom helheten.
Fortbildningen är avgiftsfri.

                                                                                                                                           

Kreatörens juridik: 23.9–6.10.2024

Föreläsare:
Lottaliina Pokkinen 
Jurist, professionell förhandlare och författare, som arbetar för att försvara de kreativa branschernas professionella rättigheter. Chef för juridiska frågor på Musikernas förbund (Muusikkojen liitto) och har skrivit flera böcker om kontrakt och förhandlingar för kreativa yrken. 

Den här föreläsningen ger dig praktisk information om upphovsrätten, som är viktig för alla som skapar inom bild, foto, video, design, scenkonst, text och musik. Du får lära dig om upphovsrättens historia, lagens innehåll och olika upphovsrättsorganisationer som kan hjälpa dig. Du får också veta hur du gör avtal om upphovsrätt och hur du hanterar problem som kan uppstå inom den kreativa branschen. Ämnet utforskas genom teman som upphovsrättens ursprung, lagens ramar, organisationernas roller och förhandlingarnas utmaningar. Föreläsningen syftar till att ge dig kunskap och medvetenhet om dina rättigheter som kreatör och hur du kan skydda och respektera dem. Ämnet är relevant att utforska eftersom upphovsrätt är kreatörens kapital och rättsskydd krävs för att kreativt arbete ska kunna vara en profession. 

Målgrupp:
kulturskapare, utövande konstnärer/artister och kreatörer inom bild, foto, video, design, scenkonst, text och musik.

Undervisningsmetod:
Förinspelade föreläsningar med tillhörande inlämningsuppgifter på undervisningsplattformen Moodle.
Allt eventuellt studiematerial länkas till på Moodle.

Bedömning:
godkänd/underkänd

Förkunskaper:
professionell arbetserfarenhet i den kreativa branschen

Kontaktpersoner:
Ida Britta Petrelius, idabritta.petrelius@novia.fi

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet samt förverkligandet.

Utbildningarna finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets syfte är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft, samt snabbt reagera på och besvara oväntade omstruktureringar av arbetslivet. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet.