Barbara Schussman Kreativt arbete i digitala miljoer 1

Kreativt arbete i digitala miljöer, 3 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
7.5.2024 08:00 - 31.10.2024 23:59
Omfattning
3 sp
Språk
Svenska, Engelska
Tidpunkt
4.11.2024 - 17.11.2024

Det här är en del av kurshelheten Kreatörsverkstaden, 27 sp.
Anmäl dig direkt till den om du planerar att avlägga alla kurserna och få ett modulintyg.
Du är även välkommen att gå enbart enskilda kurser inom helheten. 
Fortbildningen är avgiftsfri.

                                                                                                                                                                                                   

Kreativt arbete i digitala miljöer: 4.11–17.11.2024        

Föreläsare:
Barbara Schussmann 
Konstnär och UX-designer med fokus på att designa framtida visioner och innovativa koncept som spänner över hårdvara och mjukvara, med tonvikt på digital UX-design.

Den här föreläsningen ger en översikt över hur AI-tekniker och -verktyg kan användas för att stödja och stärka kreativitet, och inspirerar kulturarbetare att utforska de otaliga nya möjligheter som denna teknik öppnar upp. Ämnet utforskas genom teman som artificiell intelligens, dess utveckling och tillämpningar inom det kreativa fältet, samt olika teknologier, processer och verktyg som kan förbättra och underlätta kreativa arbetsflöden. Syftet är att väcka nyfikenhet om dess potential och dess integration i nuvarande kreativa arbetsflöden, samt att erbjuda en startpunkt för ett eget utforskande. Ämnet är relevant för kreatörer då tekniken är i ett konstant tillstånd av förändring och anpassning, vilket på många sätt speglar den kreativa processen. Genom att lära sig att använda AI-verktyg i våra dagliga arbetsflöden kan vi utveckla vårt arbete och anpassa oss till de nya utmaningar och möjligheter som tekniken skapar.  

Målgrupp:
kulturskapare, utövande konstnärer/artister och kreatörer inom bild, foto, video, design, scenkonst, text och musik.

Undervisningsmetod:
Förinspelade föreläsningar med tillhörande inlämningsuppgifter på undervisningsplattformen Moodle.
Allt eventuellt studiematerial länkas till på Moodle.

Bedömning:
godkänd/underkänd

Förkunskaper:
professionell arbetserfarenhet i den kreativa branschen

Kontaktpersoner:
Ida Britta Petrelius, idabritta.petrelius@novia.fi

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet samt förverkligandet.

Utbildningarna finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets syfte är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft, samt snabbt reagera på och besvara oväntade omstruktureringar av arbetslivet. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet.