Thobias Johansson Hallbara Kulturevenemang

Hållbara kulturevenemang, 3 sp

Lediga platser
Ja
Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
7.5.2024 08:00 - 25.11.2024 23:59
Omfattning
3 sp
Språk
Svenska, Engelska
Tidpunkt
2.12.2024 - 22.12.2024

Det här är en del av kurshelheten Kreatörsverkstaden, 27 sp.
Anmäl dig direkt till den om du planerar att avlägga alla kurserna och få ett modulintyg.
Du är även välkommen att gå enbart enskilda kurser inom helheten.
Fortbildningen är avgiftsfri.

                                                                                                                                         

Hållbara kulturevenemang: 2–22.12.2024

Föreläsare:
Thobias Johansson 
Grundare av delningsplattformen ReturKultur, projektledare & evenemangsarrangör, bland annat dansfesten "Flora" och den hållbara festivalen "Skogsfesten".

I den här kursen får du tips och inspiration för att använda din kreativitet för att främja hållbar utveckling i din kultursektor. Kursen består av en föreläsning som utforskar kulturens roll i klimatkrisen och samhällsomställningen. Du kommer att lära dig om kulturen som verktyg för att engagera och inspirera människor, kulturen som bidragande till en cirkulär ekonomi och kulturen som arrangör av hållbara evenemang. Efter föreläsningen kommer du att ha en bättre förståelse för hur du kan göra skillnad för en bättre värld med din kultur. Detta är ett viktigt ämne eftersom vi måste agera snabbt och hoppfullt för att lösa klimatkrisen. Kulturen är en del av lösningen. 

Målgrupp:
kulturskapare, utövande konstnärer/artister och kreatörer inom bild, foto, video, design, scenkonst, text och musik.

Undervisningsmetod:
Förinspelade föreläsningar med tillhörande inlämningsuppgifter på undervisningsplattformen Moodle.
Allt eventuellt studiematerial länkas till på Moodle.

Bedömning:
godkänd/underkänd

Förkunskaper:
professionell arbetserfarenhet i den kreativa branschen

Kontaktpersoner:
Ida Britta Petrelius, idabritta.petrelius@novia.fi

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet samt förverkligandet.

Utbildningarna finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets syfte är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft, samt snabbt reagera på och besvara oväntade omstruktureringar av arbetslivet. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet.